God sommer fra NAV Familie- og pensjonsytelser

Vi i redaksjonen til Det er din pensjon vil gjerne ønske alle våre lesere en riktig god sommer! Bloggen tar nå sommerferie og er tilbake i slutten av august. Vi har mange spennende planer for høsten som vi gleder oss til å dele med dere. Om du ønsker pensjonspåfyll i ferien finner du dette på nav.no. (Les Videre…)

Så mye lenger må du jobbe når levealderen øker

Vi har hatt en fantastisk positiv utvikling i levealderen i Norge de siste tiårene, og det ventes økning også framover. Bare det siste tiåret har forventet gjenstående levetid for en 67-åring økt med 1,2 år. Det innebærer at vi tilbringer stadig flere år som pensjonist. (Les Videre…)

Kontroll av alderspensjonsberegning

I 2016 ble 64 800 personer registrert som nye alderspensjonister hos NAV. NAV utbetaler per mars 2017 pensjoner til 899 000 alderspensjonister. Pensjonsmottakere har selv ansvar for å melde fra om endringer som kan ha betydning for størrelsen på alderspensjonen, men NAV gjennomfører også kontroller for å avdekke endringer som ikke har blitt meldt inn. (Les Videre…)

Gjenlevendepensjon og arbeid – Inntektskontroll

Gjenlevendepensjonen er en inntektsprøvd ytelse. Det vil si at når du mottar gjenlevendepensjon, så skal den reduseres ut i fra den pensjonsgivende inntekten som du har. I vedtaksbrevet står det hvor stor inntekt gjenlevendepensjonen din er redusert etter. (Les Videre…)

Hva gjør folk før de tar ut alderspensjon?

I 2016 fikk vi 64 800 nye alderspensjonister. 26 200 personer valgte å starte uttak av pensjonen mellom 62 og 66 år, mens 36 300 personer ventet til de fylte 67 år. Hva gjør egentlig folk før de tar ut pensjon? Er det forskjell på kvinner og menn? Og hvordan ser utviklingen ut så langt i 2017? (Les Videre…)

Evaluering av AFP-ordningen i privat sektor

Tidlig i mars samlet representanter fra blant annet LO, NHO og øvrige tilsluttede parter på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden seg til et første møte i evalueringen av ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. NAV og Arbeids- og sosialdepartementet bistår i sekretariatet for evalueringen som skal være ferdig til 15. desember. Evalueringen skal først og fremst gi en analyse av hvordan den nye AFP-ordningen fra 2011 har fungert så langt. Det vil ikke komme forslag til konkrete endringer av ordningen, men det vil trolig komme noen alternative skisser for hvordan ordningen kan endres i framtida.

(Les Videre…)

Kan offentlig AFP kombineres med arbeid?

Svaret er ja, du kan ta ut avtalefestet pensjon i offentlig sektor og fremdeles jobbe ved siden av. Du kan velge å være i full jobb eller i delvis jobb. Men i motsetning til AFP i privat sektor, blir AFP i offentlig sektor redusert etter hvor stor arbeidsinntekt du har.

(Les Videre…)

God påske!

Vi ønsker alle våre lesere en god påske!

Vi er tilbake med nytt blogginnlegg i uke 17.