Advent er tiden når vi fyller på «pensjonssparegrisene»

TorEdvardAal Når du jobber ved siden av å ta ut alderspensjon, legges den nye inntekten til pensjonsopptjeningen din året etter den er ferdig lignet. Nå i desember gjøres inntektsåret 2015 gyldig, og regnes med i pensjonsgrunnlaget ditt fra 1. januar 2017. For deg som tar ut hel alderspensjon skjer dette automatisk, men hvis du tar ut gradert pensjon må du søke om å få den lagt til.

27. september i år skrev vi om effekten av fortsatt arbeid, og ga eksempler på hvordan tilvekst i opptjeningen kan påvirke beregnet pensjon. Kanskje er det du som nå får betalt for arbeidet du gjorde i 2015, i form av høyere pensjon fra 1. januar 2017?

Pensjons-sparegrisen

SparegrisNår du arbeider sparer du opp til fremtidig pensjon fra folketrygden. Du kan se på det som at du sparer opp pensjonsrettigheter i en sparegris. Når du begynner å ta ut pensjonen din, begynner du å ta ut av den oppsparte pensjonen i sparegrisen din. Du har fremdeles muligheter til å legge til ny pensjon i sparegrisen. Dette gjør du ved å arbeide ved siden av pensjonsuttaket.

For deg som tar ut hel alderspensjon (100 prosent uttaksgrad)

For deg som tar ut hel alderspensjon, vil inntekten fra det forrige året legges til av NAV uten at du trenger å foreta deg noe. Inntekten blir som regel lagt til i slutten av desember, slik som den gjør i år. I desember 2016 har du altså fylt opp sparegrisen din med inntekten for 2015. Den nye inntekten legges til grunn i pensjonsberegningen din fra januar 2017, og vil være en del av pensjonen du får utbetalt.

I tillegg til å omregne alderspensjonen din, omregner NAV også AFP privat for deg som har denne ytelsen.

Når du har hatt inntekt, omsorgsopptjening eller annet som fører til endret utbetaling, vil du motta et vedtak fra NAV om endringen.

For deg som tar ut gradert alderspensjon (20, 40, 50, 60 eller 80 prosent)

Dersom du tar ut gradert alderspensjon, må du selv søke om å få regnet med den nye opptjeningen din. Når du tar ut gradert alderspensjon, blir den delen som du ikke tar ut stående i en restbeholdning. Det vil si at inntekten for 2015 blir stående i sparegrisen, og ikke er en del av pensjonen du tar ut i 2017.
Søknad om endring leveres enklest i nettløsningen på www.nav.no.

Levealdersjustering

Den nye opptjeningen vil bli levealdersjustert fra tidspunktet den regnes med i pensjonsuttaket ditt.

Andre årsaker til økt opptjening

Økt trygdetid og fremtidige pensjonspoeng (ved uføretrygd), kan også gi økt pensjonsopptjening. Opptjeningen medregnes samtidig med at ny inntekt legges til i pensjonsberegningen.

Hvor finner du mer informasjon om pensjonsopptjening?

    • www.nav.no kan du finne informasjon om hva du kan få pensjonsopptjening for i folketrygden.
    • På siden Din pensjonsopptjening i Din pensjon kan du se hva du har opptjent i pensjon i folketrygden. Når inntekten for 2015 er ferdig lignet, finner du den på denne siden.
    • På siden www.minpensjon.no finner du også en oversikt over pensjonsrettighetene dine fra andre pensjonsleverandører for offentlig og privat sektor.

Tor Edvard Aal
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer