Din guide til trygdeoppgjøret 2018

Trygdeoppgjøret for 2018 ble klart i dag 24. mai. Hvordan slår oppgjøret ut for deg som alderspensjonist?

Alderspensjonen din øker med 2,7 prosent fra 1. mai. På årsbasis gir det en økning i alderspensjonen på 1,9 prosent fra 2017 til 2018. Finansdepartementet anslår til sammenligning lønnsveksten for arbeidstakere i 2018 til 2,8 prosent, mens prisveksten blir anslått til 2,1 prosent.

Om du er minstepensjonist, kommer du likevel bedre ut enn dette. For det første har alle minstepensjonister en gunstigere regulering. I tillegg vedtok Stortinget en særskilt økning i minstesatsene fra september 2017 på 4 000 kroner for enslige og 1 000 kroner for gifte og samboende. Disse satsøkningene får full effekt i 2018.

Skatteendringer spiller også inn på hva du sitter igjen med. Regjeringen opplyser i statsbudsjettet for 2018 at alderspensjonister får en samlet skattelette i 2018 på 210 millioner kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig skattelette på omtrent 0,1 prosent.

Vi kan dele inn alderspensjonistene i tre grupper og anslå følgende om hvordan trygdeoppgjøret slår ut på økningen i disponibel inntekt og kjøpekraft fra 2017 til 2018:

¹Dette gjelder for en gjennomsnittlig pensjonist og vil variere. Minstepensjonister betaler som hovedregel ikke skatt og antas derfor ikke å bli berørt av skatteendringene.

De ulike gruppene alderspensjonister kan regne med en inntektsøkning på mellom 2,0 og 3,6 prosent fra 2017 til 2018. Når vi tar hensyn til forventet prisvekst, kan alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen regne med 0,1 prosent nedgang i kjøpekraften i år. For en gjennomsnittlig alderspensjonist vil dette tilsvare 10–15 kroner mindre å rutte med i måneden etter skatt. Omtrent 5 av 6 alderspensjonister er i denne gruppen.

Minstepensjonistene – som utgjør omtrent 1 av 6 alderspensjonister – kan regne med å få økt kjøpekraft i 2018. Økningen er 0,4 prosent for gifte og samboende minstepensjonister. Det tilsvarer rundt 60 kroner mer å rutte med i måneden – når vi tar hensyn til prisveksten. For de enslige minstepensjonistene er økningen i kjøpekraft 1,4 prosent, tilsvarende omtrent 220 kroner mer i måneden. En gjennomsnittlig yrkesaktiv kan til sammenligning vente å få 0,7 prosent økning i kjøpekraften i 2018.

Forfatter av blogginnlegget er Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV