Uncategorized

Webinar – bli en pensjonsekspert

Er du en av mange nordmenn som kunne tenkt deg et gratis foredrag av en pensjonsekspert hjem i stua? Eller hva med å samle de ansatte til en kort og informativ fremføring om tjenestepensjon og AFP? Dersom du har tilgang til en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon har du nå mulighet til dette. (Les Videre…)

God sommer!

Vi i redaksjonen til Det er din pensjon ønsker alle våre lesere en riktig god sommer! Bloggen tar nå sommerferie, men vi er tilbake i august med spennende artikler om pensjon. Dersom du ønsker pensjonspåfyll i ferien kan du søke i tidligere innlegg her på bloggen, eller oppdatere deg på nav.no.

Pensjon i fokus våren 2018

Pensjon har vært i fokus i første halvår av 2018. Det har vært endringer, og forslag om endringer, både i privat og offentlig sektor. I denne artikkelen gir vi deg en kort oppsummering av det viktigste som har skjedd på pensjonsområdet så langt i 2018. (Les Videre…)

Tre myter om lyter

Auke i avgangsalderen frå arbeidslivet er ein viktig faktor for at vi kan bevara velferdsstaten slik vi kjenner han. For at vi skal nå dette målet er det svært viktig at vi har ein arbeidsmarknad der seniorar som kan og vil tilbyr sine ressursar, og at verksemdene etterspør dei. (Les Videre…)

Alderspensjon etter særaldersgrense

I staten er øvre aldersgrense normalt 70 år. Når en stilling har lavere aldersgrense enn 70 år, sier vi at den har en særaldersgrense. Stillinger med særaldersgrense er i utgangspunktet stillinger som er fysisk eller psykisk belastende, slik at det er vanskelig å ha helse til å fortsette i jobben lengre enn til særaldersgrensen.

(Les Videre…)

Fortsatt auke i talet på alderspensjonistar

Dei seinare åra har talet på pensjonistar i Noreg auka betydeleg. Talet på alderspensjonistar i mars 2008 var 638 600, medan det per mars i år er heile 921 100 som fekk utbetalt alderspensjon frå folketrygda. Dette er ei auke på heile 44%. (Les Videre…)

Skal du ha sommerjobb i sommer?

Sommerferien står for døren og mange unge er i disse dager på jakt etter en sommerjobb. For mange blir sommerjobben den første erfaringen i arbeidslivet. Visste du at sommerjobben også kan være første mulighet til å spare til pensjon? I denne artikkelen gir vi deg spørsmål og svar knyttet til sommerjobb og pensjon. (Les Videre…)

Nedbetale gjeld med pensjon

Lønner det seg å ta ut alderspensjonen tidlig for å nedbetale gjeld? Eller er det bedre å vente og oppnå en høyere pensjon slik at du lettere kan håndtere renter og avdrag senere? Med dagens lave rentenivå vil det for mange være gunstig å vente med pensjonsuttaket. Vi skal se nærmere på hvorfor. (Les Videre…)

Hvordan virker levealdersjusteringen i folketrygden?

Levealdersjustering ble innført fra 2011 som en del av pensjonsreformen. Det betyr at alderspensjonen fra folketrygden blir justert ut fra forventet gjenstående levealder for ditt årskull ved den alderen du tar ut pensjon. Hva betyr det i praksis for deg som pensjonist?

(Les Videre…)

Par i pensjon?

Er du en av dem som vurderer å bli pensjonist på heltid fordi den du bor sammen med er eller har blitt pensjonist? Studier har vist at ektefeller i stor grad pensjonerer seg samtidig. Ett av spørsmålene du bør stille deg om du vurderer å ta ut pensjon samtidig med ektefelle/partner/samboer, er om et slikt valg vil føre til at du får lavere pensjon enn om du fortsetter i jobb litt lenger. (Les Videre…)