Uncategorized

Webinar – program for april

Da er det på tide å melde seg på NAVs webinar om pensjon i april. Alle som ønsker å delta kan melde seg på og følge webinarene via en datamaskin, et nettbrett, eller en smarttelefon. (Les Videre…)

Har Brexit betydning for pensjon?

Storbritannia har besluttet å tre ut av EU 29. mars 2019. EU og Storbritannia har forhandlet frem en «Brexit-avtale». Statsminister Theresa May har sålangt ikke lykkes i å få flertall for denne avtalen i det britiske underhuset. Dermed er situasjonen foreløpig uavklart. Det er tre mulige alternative utfall, som i ulik grad også vil ha betydning for rettigheter knyttet til pensjon. Vi skal se nærmere på disse alternativene i denne artikkelen. (Les Videre…)

Kvinner og pensjon

I dag er den internasjonale kvinnedagen, og hva passer vel da bedre enn å starte dagen med å lese om kvinner og pensjon? Det er inntekten din som avgjør hva du får i pensjon, og for de yngre generasjonene kvinner teller alle år i arbeid med den dagen du velger å starte uttak av pensjonen din. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva dette faktisk betyr for å kunne ta gode beslutninger om egen fremtidig økonomi. (Les Videre…)

100 år med alderspensjon i Oslo

I 1919 utbetalte Kristiania alderstrygd (alderspensjon) til innbyggerne for første gang. Trygden ble innført lenge før de nasjonale ordningene kom på plass. Mange eldre hadde tidligere ikke fått noen økonomisk støtte i alderdommen. Siden ble det sosiale sikkerhetsnettet i kommunen forsterket med blant annet morstrygd. (Les Videre…)

Opplysningsplikt og pensjon


Du som søker eller mottar pensjon fra folketrygden har en vid plikt til å gi opplysninger til NAV som har betydning for retten til, eller størrelsen på pensjonen din. Dette for at vi skal kunne beregne og utbetale riktig pensjon til deg.

(Les Videre…)