Om bloggen

Velkommen til Det er din pensjon! Bloggen drives av NAV og ønsket vårt er å komme med informasjon som kan gjøre dine pensjonsvalg litt enklere. Her vil det være informasjon for alle – til deg som kan ta ut pensjon etter gammelt pensjonsregelverk, til deg som blir berørt av nye regler, og til deg som allerede har tatt ut pensjon. Vi håper at det vi skriver om på bloggen kan være nyttig for deg i din hverdag.

Dette er våre faste bidragsytere:

Jorun Kongerud Jorun Kongerud

Jorun Kongerud, Direktør for NAV Familie- og pensjonsytelser

Ole Christian Lien Ole Christian Lien

Ole Christian Lien er seksjonsleder for Seksjon for stønadsbudsjett i Arbeids og velferdsdirektoratet, og han er NAVs talsperson på pensjonsområdet. Lien blogger om både dagsaktuelle og generelle pensjonstema.

Svein Sannes Svein Sannes

Svein Sannes, Avdelingsdirektør for NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn.

Temaene Sannes vil skrive om er pensjonsregelverk samt generelle pensjonstema.

 

 Inger Marie Holtedahl

Inger Marie Holtedahl, fungerende avdelingsdirektør for NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 2.

NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 2 er enheten som hovedsaklig håndterer utlandssaker innen pensjonsområdet, så Holtedahl vil i stor grad bidra med utlandsperspektiv i bloggen.

KatoSandvik113 Kato Sandvik

Kato Sandvik, Avdelingsdirektør for NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund.

Sandvik vil i hovedsak blogge om folketrygdspensjon i et samfunnsperspektiv.

TorEdvardAal Tor Edvard Aall

Aall er avdelingsdirektør for NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer, og blogger blant annet om samfunnstema og «arbeid først»-strategien sett med pensjonsbriller.

 

NAV NAV

Bak denne logoen skriver bloggredaksjonen i NAV Familie- og pensjonsytelser styringsenhet, samt en del bloggere fra ulike deler av NAV.

Fra tid til annen vil andre spennende gjestebloggere dukke opp også, så her er det bare å følge med!

Bloggen vil ta for seg mange ulike tema knyttet til pensjon, men det vil ikke være en side som gir personlig veiledning. Grunnen til dette er at NAV ikke kan drive saksbehandling i sosiale medier. For personlig veiledning kan du kontakte NAV på:

Telefonnummer 55 55 33 34.

Vi vil svare på generelle kommentarer og henvendelser til bloggen så raskt som mulig.

Innlegg som inneholder personsensitive opplysninger, sjikane av navngitte personer eller trusler om vold vil bli slettet.

Leave a Reply