Bli din egen pensjonsekspert!

Stine Klepp Tryggestad 113pxDu har kanskje lest pensjonsspareråd i avisene med jevne mellomrom, for deretter å tenke: «hjelp, dette må jeg snart tenke på!». Etter å ha lest artikkelen lurer du kanskje på hvordan du kan få oversikt over egen pensjon? Det første du må vite er hva pensjon består av. I Norge er pensjon sammensatt av tre element: alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og det du sparer selv.

Alderspensjon fra folketrygden – det du får fra NAV
Alderspensjon fra folketrygden skal sikre deg inntekt i alderdommen. Dette er grunnsteinen i det norske pensjonssystemet. Nøkkelen til hva du en dag vil få i alderspensjon er arbeidsinntekten din, som er det NAV legger til grunn når vi beregner pensjonen din. Hvordan alderspensjonen din blir beregnet er avhengig av når du er født. Er du for eksempel født i 1963 eller senere vil 18,1 % av all pensjonsgivendeinntekt opp til 7,1G (7,1G = kr 627 427 fra 1.5.2014) fra du er 13 til 75 år gi deg pensjonsopptjening. Mer om reglene for opptjening av alderspensjon finner du her.

Tjenestepensjon – det du får fra arbeidsgiver
Så er det tjenestepensjon. Tjenestepensjon er enkelt forklart det arbeidsgiveren din sparer for deg. De aller fleste har en tjenestepensjonsordning gjennom jobben, og det er derfor lurt å snakke med arbeidsgiver om hvilken ordning som gjelder for deg. Det er ulike tjenestepensjonsordninger avhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor, og hvor mye ordningen vil gi deg å rutte med som pensjonist varierer mellom ordningene. Mens man for eksempel i en offentlig tjenestepensjonsordning er lovet omtrent 66 % av lønnen i pensjon, er den vanligste ordningen i privat sektor innskuddsordninger. Har du en innskuddsordning betyr det at arbeidsgiver sparer en prosentdel av lønnen din til pensjon hvert år, og du vet først den dagen du skal ta ut pensjon hvor mye du vil få utbetalt fra ordningen.

Egen sparing
Til slutt vil også egen sparing til pensjon påvirke økonomien din som pensjonist. Det er mange måter å spare på, det kan være nedbetaling av lån på bolig, fond, aksjer, høyrentekontoer, BSU – mulighetene er mange. For privat sparing er det tradisjonell banksparing som blir hyppigst valgt blant nordmenn. I tillegg er nedbetaling av gjeld på egen bolig en viktig spareform i Norge. Behov for egen sparing avhenger av flere faktorer, som hvor mye du ønsker i pensjon, om du har en tjenestepensjonsordning eller hvilke utgifter du vil ha som pensjonist.

Hvor finner jeg egentlig informasjon om pensjonen min?
Generell informasjon om alderspensjon finner du på nav.no. Her finner du også nettløsningen Din Pensjon hvor du ved hjelp av for eksempel BankID eller MinID kan logge inn og beregne hvor mye du vil få i alderspensjon fra folketrygden. All informasjon i Din Pensjon er basert på personlig informasjon om deg. Mange har hatt flere arbeidsgivere i sin karriere. Da er det greit å vite at du i Din Pensjon finner informasjon om tjenestepensjon fra de fleste store pensjonsleverandørene. Du finner også god informasjon på sidene norskpensjon.no og minpensjon.no.

Husk at du også kan ringe NAV for informasjon om pensjonen din. Lykke til i informasjonsjakten!