Jobb eller pensjon? Eller begge deler?

Stine Klepp Tryggestad 113pxVisste du at alderspensjon fra folketrygden gir deg valgmuligheter? Fra 2011 fikk Norge et helt nytt pensjonssystem. Det nye pensjonssystemet er utformet slik at vi har flere valgmuligheter enn tidligere, og grunntanken er at arbeid skal lønne seg. Jo lenger du jobber, jo mer får du i alderspensjon fra folketrygden. Ønsker du mer informasjon om pensjonsreformen kan du lese på regjeringen.no.

Det som er nytt er at du nå selv kan velge hvordan du ønsker å ta ut alderspensjonen fra du er 62 år. For eksempel slik:
• Du kan ta ut full alderspensjon og jobbe samtidig
• Du kan velge bare å ta ut alderspensjon og ikke jobbe
• Du kan ta ut gradert alderspensjon og jobbe helt, delvis eller ingenting
• Du kan fortsette å jobbe og vente med å ta ut alderspensjon, helt inntil du fyller 75 år

Pensjonssystemet gir oss altså muligheter til selv å tilpasse hvordan hverdagen skal være når det gjelder jobb og uttak av pensjon. Det er en liten hake ved dette: du må ha nok opptjening for å ta ut pensjonen tidlig. Da lurer nok mange på – hva er nok opptjening? Vilkåret for å ta ut alderspensjon mellom 62 og 66 år er at du må ha tjent opp en pensjon som minst tilsvarer minste pensjonsnivå. Minste pensjonsnivå er et garantert minstenivå for alderspensjonen fra folketrygden. Dette kan du lese mer om på nav.no.

Dersom du ikke har nok opptjening til tidlig uttak av 100% alderspensjon kan du likevel ha rett til å ta ut gradert pensjon. Kanskje har du nok opptjening til for eksempel å ta ut 60 % alderspensjon? Dette kan du finne ut av ved å bruke selvbetjeningsløsningen Din Pensjon som du finner her.

Siden innføringen av fleksibel alderspensjon i 2011 har nesten to av tre alderspensjonister under 67 år valgt å kombinere uttak av alderspensjon med arbeid. I en spørreundersøkelse gjort av NAV svarer 90 % at årsaken til dette er at de ønsker å nyte pensjonen mens helsa er god. Undersøkelsen viser også at mange verdsetter den valgfriheten fleksibel alderspensjon gir ved mulighet for å ta ut pensjonen her og nå. Da er det kanskje sånn at den nye fleksibiliteten virker motiverende til å fortsette i arbeid?