Slik unngår du pensjonskrøll ved lengre utenlandsopphold

Stine Klepp Tryggestad 113pxI dag bor omtrent 45000 norske alderspensjonister i utlandet. Flest bor i andre land i Skandinavia, Europa og USA. Mange drømmer om pensjonisttilværelsen i varmere strøk, og spesielt Spania og Thailand er land mange nordmenn ønsker å oppholde seg lenge i. Det vi i NAV oppfordrer alle som vurderer å tilbringe hele eller deler av året utenfor Norge til, er å sette seg godt inn i hvilke rettigheter som gjelder – både for det vi kaller eksport av pensjon, retter til helsetjenester i Norge og landet du skal oppholde deg i, og ikke minst skatteregler.

Mange tenker kanskje ikke på at utenlandsdrømmen kan få konsekvenser for hvilke rettigheter du har etter norsk folketrygd. Men; hvor lenge du skal være i utlandet, hva du skal gjøre der og hvor du reiser påvirker medlemskapet ditt i folketrygden og dermed hvilke retter du har her i Norge.

Nå lurer du kanskje på hva som er begrensningen for å ta med seg pensjonen til utlandet? Dersom du har bodd og jobbet i Norge hele livet vil det normalt ikke få konsekvenser for alderspensjonen din om du velger å flytte utenlands. Reglene i EØS gjør at du kan ta med deg alderspensjonen din fra Norge til andre EØS-land. Flytter du derimot til et land utenfor EØS, eller som Norge ikke har trygdeavtale med, er regelen at du må ha minst 20 års botid i Norge mellom 16 og 67 år for å kunne ta med deg pensjonen uten at den blir redusert. Har du kortere botid enn 20 år vil pensjonen beregnes etter hvor mange år du faktisk har bodd i Norge.

Så er det helsetjenestene. Ved sykdom er det mange norske pensjonister i utlandet som ønsker seg hjem for behandling. Noen har da fått seg en ubehagelig overraskelse når de oppdager at ved varig flytting fra Norge har de ikke lenger rett til helsetjenester i hjemlandet. Rett til helsetjenester følger altså ikke statsborgerskap, men hvor du er bosatt.

Også for rett til helsetjenester er det ulike regler etter hvilket land du er bosatt i. Innenfor EØS betaler du trygdeavgift til landet du er bor i for å få dekket behov for helsetjenester der. Utenfor EØS kan du søke om frivillig medlemskap i norsk folketrygd for fortsatt å ha rett til helsetjenester i Norge. Reisen til og fra Norge for behandling må du imidlertid dekke selv. Mer informasjon om dette får du av HELFO, som har i oppgave å ivareta befolkningens helserettigheter.

Husk også å sette deg inn i skattereglene før du reiser. Personer som bor i Norge er skattepliktig til Norge for eiendeler og inntekter, og flytting til utlandet endrer ikke dette automatisk. Kontakt derfor Skatteetaten for veiledning om skatt ved flytting.

Helt til slutt, her kommer en sjekkliste om du vurderer opphold i utlandet som alderspensjonist:

  • Sett deg inn i regler for medlemskap i folketrygden
  • Skaff informasjon fra NAV om regler for å ta med pensjonen din
  • Meld fra til NAV om flytting
  • HELFO hjelper deg med informasjon om helseretter i Norge/landet du flytter til
  • Kontakt Skatteetaten for regler rundt beskatning av pensjonen din
  • Meld fra til folkeregisteret

God tur!