Hva lønner seg?

Ole Christian Lien_klipp 113pxOle Christian Lien er ny gjesteblogger her på deterdinpensjon.no. Lien er pensjonsekspert, og i denne posten tar han han opp et spørsmål mange er opptatt av; bør man vente med å ta ut alderspensjon til man slutter i arbeid, eller bør man ta ut alderspensjonen tidligere og kombinere pensjon og arbeid?

Uttaksreglene for alderspensjon er nøytrale. Det innebærer at du i utgangspunktet kan regne med å få utbetalt omtrent det samme i samlet pensjon resten av livet uansett når du starter å ta ut pensjon.
Det er mange pensjonseksperter som gir råd om når man bør starte uttaket av pensjon. Rådene har ofte vært at tidlig uttak av alderspensjon – gjerne fra 62 år – lønner seg. Vi har sett på i hvor stor grad dette stemmer. I praksis er det en rekke forhold som får betydning for hva som lønner seg rent økonomisk. Levealder, skatteregler, utviklingen i rentenivået og generell lønnsvekst i Norge er de viktigste.

Ja takk, begge deler – eller..?

Hvordan ulike forhold slår ut vil være individuelt, men en analyse NAV har gjennomført gir noen generelle betraktninger:

  • Kvinner har høyere forventet levealder enn menn, og det trekker i retning av at det for mange kvinner lønner seg å vente med uttaket av alderspensjon til du slutter i arbeid.
  • For menn er resultatene mer varierende. For menn med omtrent gjennomsnittlig levealder vil det oftest også lønne seg å vente med uttaket. Årsaken er at alderspensjonen din blir beregnet ut fra historiske tall for hva levealderen har vært de siste 10 år. Hvis levealderen fortsetter å øke, kan også menn i gjennomsnitt regne med å leve litt lenger enn det som er lagt til grunn når alderspensjonen din blir beregnet.

    Hva lønner seg for meg?

    Hva lønner seg for meg?

  • Skattereglene trekker i ulike retninger. Særlig vesentlig er toppskatten, som gjør at mange får høy marginalskatt når de tar ut alderspensjon på toppen av arbeidsinntekten. Å vente med uttaket til du slutter i arbeid, vil da gi lavere skatt på pensjonen. På den annen side finnes et eget skattefradrag for alle som mottar alderspensjon. Å ta ut alderspensjonen tidlig, gjør at du kan få dette fradraget i desto flere år. Forholdet mellom toppskatten og fradraget påvirker hvor lønnsomt det er å ta ut alderspensjonen tidlig, og det vil være individuelt.
  • Om du tar ut alderspensjonen tidlig og sparer pengene eller nedbetaler lån, vil avkastningen avhenge av rentenivået fratrukket skatt. Om du venter med uttaket, vil pensjonsrettighetene dine justeres årlig med gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge. Hvis lønnsveksten er høyere enn rentenivået etter skatt, slik den ofte har vært de siste årene, taler det for å vente med å ta ut alderspensjon.
  • Det kan være andre grunner enn de rent økonomiske som gjør at du kan ønske å ta ut alderspensjonen tidlig. Om du ønsker å ha pengene tilgjengelig på kort sikt og ikke har tenkt til å spare, kan det selvsagt tale for å ta ut pensjonen tidlig. Det gir deg større fleksibilitet. Tidlig uttak kan også være fordelaktig om du har mye gjeld med ugunstige rentebetingelser som du kan betale tilbake.

Finn svar på «Din Pensjon»

NAV har en flott selvbetjeningsløsning for pensjon: Din Pensjon

NAV har en flott selvbetjeningsløsning for pensjon: Din Pensjon

Det er vanskelig å gi et eksakt svar på hvordan de ulike forholdene over slår ut for deg, og for mange har det ikke så stor økonomisk betydning hva du velger. Du kommer langt på vei ved å bruke nettjenesten Din pensjon hvor du kan se hvordan ulike valg av uttaksalder slår ut på pensjonen din. Hvis du vil se nærmere på hvordan skatten din blir påvirket av ulike valg, kan du også bruke skattekalkulatoren på skatteetaten.no eller ta kontakt med Skatteetaten.

Uttak fra 62 år kan ofte gi deg 25–30 % lavere årlig alderspensjon resten av livet sammenlignet med om du venter til du er 67. Vær også klar over at alderspensjonen din blir regulert årlig med gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge fratrukket en faktor på 0,75 prosent. Ved tidlig uttak vil denne fratrekksfaktoren få effekt i flere år og vil dermed bidra til ytterligere reduksjon i pensjonen din på sikt.

En spørreundersøkelse fra NAV viser at fire av ti undervurderer konsekvensene av å ta ut alderspensjonen tidlig. Sett deg derfor godt inn i hvordan ulike valg slår ut for deg – Din pensjon hjelper deg til å ta et mer informert valg.