Levealdersjustering gjelder også offentlig ansatte

Svein Sannes

I framtiden må vi jobbe lenger, eller få mindre utbetalt i pensjon. Mange med offentlig tjenestepensjonsordning kjenner ikke til at de blir berørt av pensjonsreformen, fordi de tror at bruttogarantien om to tredjedeler sluttlønn videreføres. Dette er ikke riktig for alle.

Faktum er at mange i offentlig sektor ikke kan regne med å få 66 prosent av sluttlønnen. Lavere årlig pensjon på grunn av økt levealder gjelder nemlig ikke bare for pensjonen fra NAV, men også for den delen som kommer fra tjenestepensjonsordningen.

I offentlig sektor har de som er født før 1959 og som har full opptjening, en individuell garanti om 66 prosent av sluttlønn ved 67 år. Dette medfører at de får kompensert for deler av levealdersjusteringen i folketrygden. For alle andre gjelder ingen tilsvarende garanti.

Det betyr at en som født i 1961 vil måtte belage seg på å jobbe utover fylte 67 år for å oppnå tilsvarende pensjon.

Konklusjonen er altså at så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for at pensjonen skal utgjøre samme prosentandel av lønna som eldre generasjoner har fått. Gjør de ikke det, kan det bety flere tusen kroner mindre i pensjon hvert år.

Svein Sannes

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon