Halvparten av menn velger tidlig pensjon

Ole Christian Lien_klipp 113pxOver halvparten av norske menn tar ut alderspensjon ved første mulighet, altså fra 62 år, dersom de har mulighet for det. Det viser at mange legger stor vekt på å disponere pensjonspengene sine tidligst mulig. Er det et godt valg?

Ved utgangen av fjerde kvartal 2014 var det 837 500 alderspensjonister. Det er 37 000 flere enn for ett år siden. 81 000 av alderspensjonistene er i aldersgruppen 62–66 år. Disse utgjør nå omtrent tre av ti i befolkningen i denne aldersgruppen.

Ikke alle i aldersgruppen 62–66 år kan ta ut alderspensjon. Dette kan være fordi de har andre pensjoner, eller at de ikke har tilstrekkelig høy pensjonsopptjening. Blant menn har hele 54 prosent av dem som har muligheten til det, startet uttaket allerede ved 62 år.

Blant kvinner er tilsvarende andel 28 prosent. Kvinner lever lenger enn menn og ser seg trolig i større grad tjent med å vente med å ta ut alderspensjon.
En risiko ved å ta ut alderspensjonen tidlig er at det gir lavere årlig pensjon livet ut. SydenturKanskje er dette også uttrykk for at kvinner er noe mer varsomme enn menn med å ta risiko? Det er ofte klokt å tenke langsiktig når det gjelder uttak av pensjon.

Når det lønner seg å ta ut pensjon kan du lese mer om i innlegget «Lønner det seg?» her på bloggen.

Dersom du ønsker å se hvordan ulike uttakstidspunkt arter seg for deg og din pensjon, kan du logge deg inn på Din Pensjon og se det ved hjelp av vår pensjonskalkulator.

Ole Christian Lien