Økning av pensjonister bosatt i utlandet

Lars Nicklas Matrinsson 113pxAntall pensjonister som velger å bosette seg i utlandet øker fra år til år. Dette er også et tema som norsk offentlighet de siste årene har fått økt interesse for, blant annet med reportasjer fra Thailand, Spania og Filippinene som viser norske «kolonier» av pensjonister. Bildet som presenteres ofte litt skjevt.

Man kan lett få inntrykk av at det bor titusenvis av norske pensjonister fordelt på et fåtall solrike land. Faktum er at de aller fleste pensjonister som bosetter seg i utlandet velger å flytte til Sverige, USA og Danmark.

Nedenfor ser man en grafisk oversikt som illustrerer både hvordan antall pensjonister fordeler seg fra land til land, og hvordan utviklingen har vært de siste 4 årene.

Okning_utland

Antallet pensjonister øker i land man kan definere som Vest- Europa (Sverige, Danmark, Spania, Storbritannia, Tyskland, Finland, Nederland, Frankrike, Sveits), mens det i USA og Canada de siste to årene har blitt færre norske pensjonister. Antall pensjonister som bosetter seg i Asia (da særlig i Tyrkia, Thailand og Filippinene) har også økt med 79 % fra 2010 til 2014.

Samlet sett har antall pensjonister bosatt i utlandet økt med 30 % fra 2010 til 2014. De siste 30 årene har Norge sett en økning av arbeidsinnvandrere og det er ikke urimelig å forvente at en stor del av disse vil velge å flytte til hjemlandet når de går av med pensjon.

Av de rundt 40 000 pensjonistene som i dag er bosatt i utlandet, utgjør andelen med bosted i Øst-Europa under 2 %. Denne andelen forventes å øke, spesielt etter at store deler av Øst-Europa ble medlem av EU og dermed kan bosette seg i Norge for å arbeide. Polen er et godt eksempel på denne utviklingen. Der utbetales det norsk pensjon til 208 personer og med tanke på at polakker nå står for 14 % (10 000 arbeidsinnvandrere) av den totale innvandringen til Norge (kilde: SSB) er det rimelig å forvente at pensjonsutbetalinger til Polen vil øke de neste 30 årene.Pensjonister

Samlet sett forventer NAV at antall pensjonister bosatt i utlandet med norsk pensjon vil øke med 10 % hvert år frem mot 2020, til om lag 72 000 personer. Dette tilsvarer en årlig økning på i overkant av 5000 pensjonister.

Lars Nicklas Martinsson

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon