Privat eller offentlig AFP?

Hva er forskjellen mellom privat og offentlig AFP? Avtalefestet pensjon er en ytelse som er tilgjengelig for mange arbeidstakere over 62 år i dag. Men det er forskjeller på ansettelse i privat og offentlig sektor. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva forskjellene består i.Er man ansatt i privat sektor og bedriften man jobber for har en tariffavtale der AFP inngår, kan man ha muligheten til å ta ut denne ytelsen dersom man står i arbeid frem til uttaket.

Ønsker man å ta ut AFP i privat sektor før fylte 70 år, er man også nødt til å søke om å få innvilget alderspensjon fra folketrygden. Det er ingen gradering av privat AFP slik det er for alderspensjon – du må ta ut full ytelse, og privat AFP blir levealdersjustert. AFP i privat sektor er en livsvarig pensjon som vil følge deg livet ut.

Inngangsvilkårene for AFP i privat sektor er det Fellesordningen for AFP som vurderer og du kan finne mer informasjon på www.afp.no.Ansikt_eldre_par

For deg som er ansatt i offentlig sektor er AFP en egen selvstendig ytelse som kan tas ut fra måneden etter fylte 62 år. Offentlig AFP kan ikke utbetales samtidig som alderspensjon fra folketrygden, men til gjengjeld blir den ikke levealdersjustert slik som AFP i privat sektor.

Dette gjør at du heller ikke bruker av pensjonsbeholdningen din for uttak av alderspensjon senere. Offentlig AFP utbetales normalt til og med den måneden du fyller 67 år og du må deretter huske å søke om alderspensjon fra NAV.

Du kan ha inntekter ved siden av offentlig AFP, men dette vil redusere utbetalingen. Når skatteoppgjøret for det enkelte år er klart, vil det foretas et etteroppgjør for å kontrollere om utbetalingen har vært korrekt. Du kan lese mer om hva AFP-etteroppgjør vår tidligere bloggpost; «Kva er eigentleg AFP-etteroppgjer?»

Inngangsvilkårene er det de forskjellige pensjonskassene som vurderer for eksempel Statens Pensjonskasse, Kommunal Landspensjon, Storebrand med flere.

Ta kontakt med din arbeidsgiver for å få informasjon om du er tilknyttet en AFP-ordning. Mer informasjon om AFP, både offentlig og privat, finner du på nav.no.

Kato Sandvik

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon Ålesund