Pensjonist i utlandet? Følg med i posten!

Lars Nicklas Matrinsson_tett_utsnitt_113pxNå i april sender vi i NAV brev til 14 000 pensjonsmottakere bosatt i utlandet. Hvorfor gjør vi dette?

I Norge har vi gode systemer som sikrer at riktig person mottar riktig pensjon, og at vi får stanset pensjonsutbetalinger når mottakeren dør. For pensjonsmottakere bosatt i utlandet er det annerledes. Derfor sender vi i disse dager ut et brev med såkalte «leveattester» til dere som er over 55 år, mottar pensjon fra folketrygden eller Statens Pensjonskasse, og bor utenfor EØS-området.

Du vil også motta leveattest hvis du bor i Spania eller Kroatia. Bor du i Marokko vil du faktisk ikke få tilsendt leveattest som vanlig dette året, men bli kontaktet av NAV på et senere tidspunkt.

Leveattestskjema må signeres av deg, i tillegg skal offentlig myndighet eller to myndige personer (vitner) bekrefte at du lever, og at du er deg. Det er viktig at pensjonen din ikke kommer i feil hender og blir misbrukt. NAV har mulighet til å stanse pensjonsutbetalingen hvis vi mistenker at pensjonen ikke blir utbetalt til deg.

Hva har skjedd hvis jeg ikke har mottatt leveattesten?

For det første så er det veldig viktig at du husker å melde adresseendring hvis du flytter. Det er også viktig at du har meldt utflytting fra Norge. For det andre så kan posten i noen land bruke lang tid og du kan måtte vente et par ekstra uker der du bor.

Hvis ikke NAV hører fra deg innen fristen, sender vi ut enda en leveattest med ny frist. Så du får en ny sjanse til å levere inn dokumentasjonen. Dersom vi ikke hører fra deg kan det være at vi stanser vi utbetalingen midlertidig. Da er det viktig at du tar kontakt med oss umiddelbart så vi kan få ordnet dette.

Kan jeg fakse leveattesten tilbake til NAV? Glad pensjonist

Ja, hvis du bor i et land der postgangen er kjent for å være sen, kan du sende oss en faks. Men du må sende inn originalen per post i tillegg.

Hvert år stanser NAV hundrevis av pensjonsutbetalinger fordi vi ikke får inn leveattesten i tide, eller fordi vi får meldingen om dødsfall. Det er også en del som ikke blir godkjent av ulike grunner. En av de vanligste årsakene er at pensjonisten ikke har signert med navn og dato.

Les mer om leveattester på nav.no.

Lars Nicklas Martinsson

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon Oslo