Slik søker du pensjon fra folketrygden når du bor i utlandet

Lars Nicklas Matrinsson_tett_utsnitt_113pxEr du bosatt i utlandet og ønsker å søke om norsk alderspensjon? Hvordan du søker om alderspensjon fra utlandet kommer an på hvilket land du bor i. Les videre for å lære mer om dette.

Alderspensjon kan tas ut fra fylte 62 år dersom man har høy nok opptjening. For å ta ut alderspensjon må du først sende en søknad.

Dersom du er bosatt i et land Norge har inngått trygdeavtale med, søker du via trygdemyndighetene landet du er bosatt i, eller i det landet du sist opptjente pensjonsrettigheter.

FlaggNorge har inngått trygdeavtaler med flere land. Det er alle landene i EØS, Sveits, USA, Canada, Quebec, Australia, Israel, India, Chile, Tyrkia, Bosnia, Serbia, Montenegro, og Slovenia.

La oss se på et eksempel: Olof er svensk statsborger og bor i Sverige hvor han også har bodd og jobbet i mesteparten av sitt liv. Han jobbet i Norge i årene 2000-2003. For å søke alderspensjon i Norge må han kontakte Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten sender så de aktuelle skjemaene (E202, E205 og E207) til NAV som skal behandle søknaden om norsk alderspensjon.

Dersom NAV trenger flere opplysninger fra, tar vi direkte kontakt med søkeren. For at saken skal bli behandlet effektivt, er det lurt å sende inn ønskede opplysninger så raskt som mulig.

Saksbehandlingstiden for alderspensjon for personer bosatt i utlandet er i dag fire måneder. Vi anbefaler derfor at søknaden sendes seks måneder før du ønsker å ta ut alderspensjon. Når saken er ferdig behandlet vil du motta vedtak i posten. Din norske alderspensjon blir ikke samordnet med eventuell utenlandsk pensjon. Du vil få pensjon på bakgrunn av dine rettigheter i Norge, og pensjonen blir utbetalt fra NAV direkte.

DinpensjonDersom du er bosatt i et land Norge ikke har trygdeavtale med, som for eksempel Thailand, søker du om alderspensjon direkte til NAV. Nesten alle som har norsk fødselsnummer kan søke elektronisk via nettjenesten Din pensjon som du finner på nav.no.

For å gjøre søknadsprosessen raskere, er det ønskelig om du legger ved detaljert beskrivelse om hvor og når du jobbet i Norge, samt dokumentasjon på sivilstand.

Har du fortsatt spørsmål om hvordan du skal søke om alderspensjon, kan du ringe NAV på telefonnummer: 55 55 33 34. Lykke til med søknadsprosessen!

Lars Nicklas Martinsson
Avdelingsdirektør, NAV Pensjon