Har du funnet din pensjonlighet?

PensjonlighetPensjon er personlig og er summen av valgene du har tatt eller kommer til å ta i fremtiden. Men hvor godt kjenner du din egen pensjon, og vet du hvor du kan finne den? Har du egentlig funnet din pensjonlighet?

pensjonlighet150

Dette er hoved-budskapet i en ny landsdekkende kampanje som kjøres i regi av NAV fra 1. juni (2015). Formålet er å øke kunnskapen om pensjon blant befolkningen, og å få frem hvilke muligheter man har til å bli kjent med sin egen pensjonssituasjon gjennom nav.no og selvbetjeningen Din pensjon.

Regelverket gir muligheter

Hvis du har høy nok opptjening, kan du starte med å ta ut alderspensjon fra du fyller 62 år. Du kan velge å ta ut hel pensjon eller bare en del av pensjonen din, i tillegg til at du helt fritt kan jobbe ved siden av. Det er viktig å huske på at selv om du har nok opptjening til å ta ut pensjon når du fyller 62 år, kan du likevel vente med å ta ut pensjon og fortsette i jobb. Kanskje er det dette som ligger i din pensjonlighet? På nav.no kan du lese mer om hvordan pensjonsreglene påvirker akkurat deg.
dinpensjon

Bruk Din pensjon

Mange av de valgene du tar i livet vil ha betydning for størrelsen på pensjonen din. I tjenesten Din pensjon på nav.no kan du enkelt se hvor mye du har tjent opp i pensjon og du kan sammenlikne ulike alternativer som er aktuelle for deg. Du kan også sjekke hvor lenge du må jobbe før du kan ta ut pensjon og hvordan pensjonen din påvirkes hvis du velge å jobbe lengre. Visste du for eksempel at du får høyere årlige pensjonsutbetalinger jo lengre du venter med å ta ut pensjon?

I Din pensjon kan du både søke om pensjon, endre hvor mye du tar ut og planlegge framtiden din.
Finn din pensjonlighet på nav.no.