Omsorg for barn gir pensjonsopptjening

Tor BorganIda og Andreas nærmer seg slutten av perioden med foreldrepenger. Oskar på 11 måneder skal snart begynne i barnehagen. De vurderer om en av dem skal være hjemme med Oskar i ett år til. Samtidig er de opptatte av å planlegge langsiktig, og lurer på hvor mye dette vil ha å si for opptjening av alderspensjonen. Hva bør de vite før de bestemmer seg? I Norge har vi en ordning som heter «Omsorgsopptjening». Dette er en ordning som sikrer Ida og Andras pensjonsopptjening, selv om de velger å være hjemme med Oskar i ett eller flere år. Ordningen gjelder for alle som har barn født i 1992 eller senere.

Omsorgsopptjening tilsvarer nesten gjennomsnittsinntekt

Ida eller Andreas får pensjonsopptjening, fordi de har omsorg for små barn.

Pensjonsopptjeningen tilsvarer det du ville tjent opp med en årsinntekt på 405.306 kroner (4,5 G i 2015), og godskrives uavhengig av om du jobber fulltid/deltid/ikke er i jobb. I 2015 gir denne opptjeningen en økning av pensjonsbeholdningen på 72.955 kroner.
Far og datter

Slik søker du om omsorgsopptjening for små barn

Mottar du barnetrygd får du automatisk godskrevet omsorgsopptjening. Kriteriene er at du har omsorg for barn som ikke har fylt seks år og at du selv er mellom 17 og 69 år.

Det er bare en av foreldrene som får omsorgsopptjening. Hvert år kan dere avgjøre om dere vil overføre opptjeningen til den andre av foreldrene som ikke mottar barnetrygd. Du kan overføre omsorgsopptjening i nettjenesten Din pensjon på nav.no.

Omsorgsopptjening for barn godskrives automatisk etterskuddsvis ved årsskiftet året etter. Dersom du mener du har rett til omsorgsopptjening, men ikke har fått dette godskrevet automatisk, kan du sende inn et søknadsskjema elektronisk. Det er ulike skjema for mor og far.

Liten påvirkning på pensjonen

Mor og datterIda og Andreas er altså garantert en opptjening av pensjonsrettigheter i, selv om en av dem velger å være hjemme med små barn.

Hvis den av dem som velger å være hjemme tjener mindre enn 405.306 kroner totalt i det aktuelle året, vil omsorgsopptjening faktisk gi høyere pensjonsopptjening for enn det inntekten gjør.

Hovedforskjellen i familieøkonomien vil oftest være at inntektene reduseres når en av foreldrene ikke er i jobb. Det er en annen historie, og et annet valg.

Tor Borgan

Avdelingsdirektør NAV Pensjon