Årets lønnsoppgjør for pensjonister

Svein SannesHvert år reguleres pensjoner og pensjonspoeng slik at pensjonister skal opprettholde en viss kjøpekraft. Dette gjøres gjennom trygdeoppgjøret som finner sted hvert år i mai. Både pensjonspoeng og pensjonsutbetalinger beregnes med utgangspunkt i et såkalt «grunnbeløp» – ofte forkortet til «G». Trygdeoppgjøret blir også ofte kalt nettopp «G-reguleringen». I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan årets oppgjør slår ut. I år ble veksten i G på 1,92 %. Dette tilsvarer 1 698 kroner, slik at G går fra å være 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015.

TrygdeoppgjorI pensjonsreformen som kom i 2011 ble det slått fast at pensjonsutbetalingene skulle vokse mindre enn den generelle lønnsveksten, og derfor skal man trekke fra 0,75 % når ny pensjon skal beregnes. Dette gjelder alderspensjon og AFP. De får derfor en økning på 1,16%.

Det er en bevisst politikk at veksten for pensjonister skal være lavere enn for arbeidstakere, og dette er ett av tiltakene for å skape en mer bærekraftig pensjonsordning. At stortingsflertallet ønsker en slik reduksjon er en tilbakevendende debatt i samfunnet, særlig blant pensjonister som rammes av nedtrekket. Regjeringen har nå sagt at de vil vurdere om «slavisk bruk av 0,75 vil være riktig i en situasjon hvor det vil bety lavere kjøpekraft for pensjonistene over flere år.»

TrygdeoppgjørTrygdeoppgjøret gjelder fra 1. mai. I år vil etterbetalingen komme en måned tidligere enn før for de fleste. Etterbetalingen utbetales sammen med pensjonsutbetalingen den 19. juni og vil gjelde for en måned da juni-utbetalingen vil være ferdig regulert. Det blir ikke sendt ut vedtaksbrev i forbindelse med regulering. Vil du se beregningsgrunnlaget for reguleringen av din pensjon, kan du logge deg inn på Din pensjon.

Flere detaljer rundt trygdeoppgjøret kan du lese på nav.no.

Svein Sannes

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon