Så mye lenger må du jobbe når levealderen øker

Ole Christian Lien_klipp 113pxLevealderen har økt raskt i Norge de siste tiårene. Bare siden år 2000 har forventet gjenstående levetid for en 67-åring økt med over to år. Det innebærer at vi tilbringer stadig flere år som pensjonist.

Levealdersjustering ble innført fra 2011 som en del av pensjonsreformen. Når du starter uttak av alderspensjon, betyr det at pensjonen din blir justert ut fra forventet gjenstående levealder for ditt årskull. Levealdersjusteringen skal sikre at pensjonssystemet forblir økonomisk bærekraftig i framtida selv om det blir flere eldre og vi lever lenger.

I praksis har du to valg når levealderen øker:

  • Jobbe litt lenger for å oppnå samme årlige pensjon som eldre generasjoner.
  • Godta at du vil få noe lavere årlig pensjon, men til gjengjeld kan du vente flere år som pensjonist sammenlignet med eldre generasjoner.>

For å se hva som passer best for deg, anbefaler vi deg å bruke NAVs selvbetjeningstjeneste Din pensjon. Der kan du beregne hva den samlede pensjonen din vil bli ved ulike valg, basert på reelle data for dine pensjonsrettigheter.

Levealdersjusteringen skjer i praksis gjennom noen beregningsfaktorer som kalles forholdstall og delingstall. Disse blir fastsatt av NAV basert på statistikk om utviklingen i levealderen. Innen 1. juli hvert år blir levealdersjusteringen endelig fastsatt for deg som fyller 61 år det året. Dermed vet du sikkert hva levealdersjusteringen vil bety før du søker om alderspensjon. For yngre årskull lager vi prognoser for hva levealdersjusteringen vil bli.

NAV har nå akkurat fastsatt levealdersjusteringen for deg som er født i 1954.
Her kan du se hva levealdersjusteringen vil bety for deg i praksis, avhengig av når du er født:

unnamed