Ulike rettigheter for etterlatte samboere og ektefeller

Svein SannesMange tenker kanskje at gifte og samboere er likestilt og behandles likt. Når det gjelder rettigheter som etterlatt ektefelle eller samboer, er imidlertid vilkårene svært ulike. En gjenlevende ektefelle eller registrert partner har rett til gjenlevendepensjon dersom ekteskapet har vart i mer enn fem år. De har også rett til gjenlevendepensjon hvis de har vært gift i mindre enn fem år, dersom de har felles barn.

Hvis ektefellene flytter fra hverandre, og tar ut separasjon, vil de fortsatt ha gjenlevenderettigheter dersom ekteskapet har vart i mer enn fem år eller de har felles barn.

GjenlevendepensjonFra det tidspunkt ektefeller tar ut skilsmisse, skal rettighetene vurderes etter reglene for skilt gjenlevende. For å ha rettigheter som skilt gjenlevende, er det tre vilkår som må være oppfylt:

1. Den skilte gjenlevende må ikke ha giftet seg igjen eller fått nytt barn med ny samboer.
2. Tidsrommet fra skilsmissen til dødsfallet må være mindre enn 5 år.
3. Ekteskapet må ha vart i minst 25 år dersom de ikke hadde felles barn eller minst 15 år dersom de hadde felles barn.

En gjenlevende samboer har ikke rett til gjenlevendepensjon dersom de ikke har eller har hatt felles barn. Dette gjelder uansett hvor mange år samboerskapet har vart.

Gjenlevendepensjon En gjenlevende samboer har kun rett til gjenlevendepensjon dersom de har eller har hatt felles barn, og i tillegg var registrert bosatt på samme adresse på tidspunktet for dødsfallet.

Dersom samboerne har flyttet fra hverandre og er registrert på ulike adresser på tidspunktet for dødsfallet, skal gjenlevenderettighetene vurderes som for skilt gjenlevende.
Flyttedato blir likestilt med dato for skilsmisse.

Ifølge folketrygdloven er det altså kun samboere med felles barn som likestilles med ekteskap. Varigheten av samboerskapet regnes derfor kun for perioden etter at samboerne fikk felles barn.

Svein Sannes,

Avdelingsdirektør, Nav Pensjon