Mister rett til AFP-privat

Svein SannesMottar du uføretrygd, men ønsker heller å ta ut alderspensjon med AFP-privat fra du fyller 62 år, må du passe på at uføretrygden blir stanset i tide. Hvis ikke mister du retten til AFP-privat for all fremtid.

Etter regelverket kan ikke AFP-privat innvilges til personer som har mottatt uføretrygd måneden etter fylte 62 år. Retten til AFP-privat vil derfor falle bort dersom du ikke har frasagt deg din uføretrygd med virkning fra måneden etter fylte 62 år.AFP

For personer som allerede mottar alderspensjon med AFP-privat og søker uføretrygd, er det også viktig å vite at en mister retten til AFP-privat for alltid, dersom en velger å motta uføretrygd.

For å ta ut AFP-privat, må du også kunne ta ut alderspensjon fra folketrygden helt eller delvis

Ønsker du hjelp til å finne ut mer om uføretrygd og AFP-privat, kan du snakke med våre veiledere i NAV Pensjon på telefon 55 55 33 34.

Svein Sannes,

Avdelingsdirektør, Nav Pensjon