Unngå krav om tilbakebetaling

Svein SannesTidlig oktober er et gunstig tidspunkt for å sørge for at din AFP blir riktig beregnet i 2015. Det er kjedelig å få for høye utbetalinger som man så må betale tilbake. Det er fullt mulig å unngå et slikt tilbakebetalingskrav dersom du gjør de nødvendige grepene nå.Mottar du gradert AFP i offentlig sektor eller AFP tatt ut før 2011 i privat sektor, kan du få kontrollert at din AFP blir riktig beregnet og utbetalt i 2015. Regelen er at du må holde deg innenfor hva du selv har oppgitt som forventet arbeidsinntekt, pluss toleransebeløpet på 15 000 kroner.

Dersom din faktiske inntekt overskrider dette beløpet, vil det danne grunnlaget for beregning av for mye utbetalt AFP.

Det du må gjøre for å unngå et tilbakebetalingskrav er å foreta et overslag over hva du kommer til å tjene i hele 2015. Husk å inkludere feriepenger opptjent samtidig som du har AFP og som er utbetalt i 2015. Så må du informere de som har innvilget din AFP om hva beløpet er dersom det er høyere enn tidligere oppgitt beløp.

Hvem svarer på hva?

beautiful old woman with a phoneDersom du mottar AFP fra Statens Pensjonskasse (SPK) før fylte 65 år, eller AFP i privat sektor innvilget før 2011, kan du få hjelp av NAV til å omregne løpende pensjon. Dette for at du skal få riktig utbetaling og dermed unngår eventuelle krav om tilbakebetaling. Mottar du AFP i kommunal sektor må du kontakte din pensjonsleverandør. Mottar du AFP fra statlig sektor etter fylte 65 år må du kontakte Statens Pensjonskasse.

Ønsker du å finne ut mer om gradert AFP og arbeidsinntekt, kan du snakke med våre veiledere på telefon 55 55 33 34.

Svein Sannes,

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon