Studier og arbeid i utlandet

Lars Nicklas Martinsson_2015 Mange unge velger å studere og/eller arbeide i utlandet i en periode. Verden har blitt liten og et opphold i utlandet er både fristende og er oftest en god erfaring å ta med seg. Samtidig er det viktig å være klar over at dette kan påvirke din fremtidige pensjonsutbetaling.

Pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011, medførte nye opptjeningsregler for deg som er født i 1954 og senere. Før var det slik at pensjonen ble beregnet ut fra de 20 beste inntektsårene. Du som er ung i dag vil derimot tjene opp pensjonsrettigheter gjennom hele din yrkesaktive periode. Alle år du jobber er med på å bygge din pensjonsbeholdning, og samtlige av årene teller.

Arbeidsperioder i utlandet uten pensjonsopptjening i Norge, kan da føre til en lavere pensjonsutbetaling fra Norge. Men det betyr ikke nødvendigvis at din samlede utbetaling blir mindre. Det er fordi du også kan opparbeide deg pensjonsrettigheter i landet du arbeider i.

Medlemskap i folketrygden

Studier i utlanderSkal du som norsk statsborger studere i utlandet og har lån/stipend fra Lånekassen, er du pliktig medlem i folketrygden under studieoppholdet. Dermed er du omfattet av de samme reglene som gjelder for studenter i Norge. Pliktig medlemskap i folketrygden opphører i utgangspunktet straks dersom du begynner å arbeide i utlandet.

Studenter som ikke har lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning, kan søke om frivillig medlemskap i Folketrygden dersom de studerer ved universitet eller høyskole i utlandet.

Når det gjelder norske studenter i nordiske land så er man medlem i trygdeordningen i det landet der man er folkeregistrert.

Studier/arbeid i EØS-området og andre avtaleland

EØS-avtalen regulerer pensjonsforhold for nordmenn som jobber en periode i EØS-land. Den samme avtalen regulerer hva som skjer hvis man jobber i et annet nordisk land. Hvor stor pensjonen din blir, vil avhenge av hvilke land du har jobbet i.

Jobb i utlandetDet er ikke slik at EØS-landenes trygdeordninger samordnes, men det er en koordinering mellom landene. Når en arbeidstaker har arbeidet og vært omfattet av trygdeordninger i flere EØS-land, vil hvert enkelt EØS-land beregne pensjon etter dets nasjonale regler. Har du for eksempel hatt trygdeperioder i tre forskjellige EØS-land, vil du som pensjonist kunne få utbetalt tre pensjoner fra de respektive tre land dersom du oppfyller de nasjonale kravene. Normalt vil du da kunne få en relativ ”høy” pensjonsutbetaling fra det landet der du har lang pensjonsopptjening, og en relativ ”lav” pensjonsutbetaling fra det landet hvor det foreligger en kort opptjeningstid.

Norge har trygdeavtale med en rekke andre land. Her gjelder det også koordinering og ikke samordning.

Dersom du har planer om å studere eller arbeide i utlandet kan du lese mer om dette på nav.no. Hvor stor pensjonsopptjening du har gjennom folketrygden kan du finne ut ved å logge deg inn på din personlige side på Din pensjon.