Din pensjon er oppdatert for fremtiden

Jorun KongerudForbrukerrådet har testet pensjonskalkulatorer på nett og anbefaler kalkulatoren i Din pensjon. Etter at testen ble gjennomført har kalkulatoren vår blitt oppdatert, og har dermed blitt enda bedre. Hva er det som gjør NAVs kalkulator så bra?

Det meste av informasjonen som trengs for å beregne pensjonen din er allerede tilgjengelig i Din pensjon. NAV har opplysninger om alder, sivilstand, inntekt og arbeid i Norge. Det du trenger å legge til i kalkulatoren er:

  • hvilken sektor du arbeider i
  • hva du forventer å ha i inntekt fram til du ønsker å ta ut pensjon
  • når du ønsker å ta ut pensjon
  • hvor stor del du ønsker å ta ut

Pensjonskalkulatoren din pensjonI tillegg må du fortelle oss om din eventuelle ektefelles, samboers eller partners inntekt, og om du har hatt lengre opphold i utlandet. Med denne informasjonen tilgjengelig kan pensjonskalkulatoren i Din pensjon gi deg svaret hvor stor alderspensjonen din fra folketrygden blir ved ulike valg av uttakstidspunkt og uttaksgrad.

Du kan også få oversikt over dine pensjonsrettigheter utover alderspensjon. NAV innhenter informasjon om tjenestepensjon fra de største leverandørene av tjenestepensjon i Norge. Du kan også beregne hva du kan få i privat eller offentlig AFP. Hvis du har andre pensjonsordninger enn de som er nevnt, kan du legge disse til. Da tar vi dem med i den samlede beregningen.

Når du er ferdig med en beregning kan du sammenligne resultatet ditt med andre alternativer og lagre dem. Vi har på forhånd valgt et par andre uttaksaldre for pensjonen din som du kan sammenligne beregningen din med, uten at du trenger å fylle ut informasjon i kalkulatoren igjen. Hvis du ønsker å sammenligne med en annen alder enn den vi har valgt, eller med en annen uttaksgrad, kan du også gjøre dette enkelt ved å fylle ut noen ekstra opplysninger. Dette gjør det enklere for deg å prøve deg fram for å se hvilke alternativer du har for å ta ut pensjon.

Du kan søke om pensjon når du er ferdig å beregne. Hvis du oppfyller vilkårene for å ta ut pensjon, kan du velge å gå rett til søknaden om pensjon fra folketrygden. Her fyller du ut lignende informasjon som i kalkulatoren, og sender søknaden. Halvparten av de som søker i Din pensjon får svar etter noen få minutter.

Kalkulatoren vår oppdateres jevnlig. NAV implementerer de nyeste regelendringene og vedlikeholder funksjonaliteten. I høst oppdaterte vi Din pensjon for å gjøre det mulig å søke om pensjon for Beregn din pensjon årskullene som omfattes av overgangsreglene i pensjonsreformen. Tidligere i år fikk Din pensjon et mer moderne utseende og ble også tilpasset mobil og lesebrett. I september ble den ytterligere forbedret med nye tekster. Disse oppdateringene gjør det lettere å bruke kalkulatoren. I tillegg har vi gjort det enklere å beregne og søke pensjon for deg som har oppholdt deg i utlandet over lengre perioder.

Neste uke skriver vi mer om hvilke endringer som har blitt gjort i høst. Hvis du er 61 år eller yngre, er dette en sak du bør få med deg.

Jorun Kongerud

Direktør, NAV Pensjon