Del to av pensjonsreformen innføres nå

Jorun KongerudDen 1. oktober 2015 var en merkedag for oss i NAV. Da ble de første søknadene om alderspensjon fra brukerne i de såkalte overgangskullene mottatt og behandlet i selvbetjeningsløsningen vår «Din pensjon». Overgangskullene er den andre av tre grupper pensjonsreformen treffer, og inkluderer alle som er født fra 1954 til 1962. Fra 1. februar 2016 vil første utbetaling av alderspensjon til overgangskullene bli utbetalt fra folketrygden. Dermed er den andre delen av pensjonsreformen innført.

Hva er del to av pensjonsreformen?

Søke alderspensjon på nett I del to av pensjonsreformen blir nye regler for opptjening av pensjonsrettigheter innført. Grunnen til at overgangskullene har fått navnet sitt, er nettopp at kullene representerer overgangen fra de gamle reglene for opptjening av pensjonsrettigheter, til de nye reglene. Dette er personer som er født fra og med 1954 til og med 1962. De eldste brukerne i overgangskullene fyller 62 år i januar 2016, og kan ta ut pensjon fra februar hvis de har høy nok opptjening.
Den tredje og siste delen av pensjonsreformen blir innført i 2025, når årskullene som har opptjening kun etter nye regler kan søke om pensjon. Dette gjelder de som er født fra og med 1963.

Fleksibel alderspensjon videreføres

De nye reglene for opptjening kommer i tillegg til pensjonsreformens første del; den fleksible alderspensjonen, som ble innført i januar 2011. Da ble det blant annet åpnet for

  • å søke om alderspensjon fra 62 år
  • å søke om forskjellige uttaksgrader av pensjonen
  • å kombinere uttak av alderspensjon og inntekt, uten at pensjonen blir redusert

Du kan lese mer om hovedtrekkene og formålet med pensjonsreformen på regjeringens sider. På NAVs sider kan du lese mer om hvordan de nye reglene påvirker din opptjening og ditt uttak av alderspensjon. Her finner du også eksempler på beregning av pensjon.

Hva er gjort i Din pensjon og på nav.no?

pensjonskalkulator oppgradertNAV har oppdatert Din pensjon slik at overgangskullene nå kan søke om alderspensjon på nett. I tillegg har vi oppdatert layout og hjelpetekster, slik at det blant annet er lettere å bruke kalkulatoren og fylle ut søknaden om alderspensjon. Flere og flere av dem som tar ut pensjon har hatt kortere eller lengre opphold i utlandet. Dette kan ha betydning for den norske pensjonen. Derfor kan du nå også legge til opphold utenfor Norge når du beregner eller søker om alderspensjon i Din pensjon.
Det er også enklere å finne informasjon om hvilke regler som gjelder for deg. På nav.no har vi laget tre forskjellige sider hvor du kan finne informasjon som er tilpasset ditt årskull. Her kan du også lese om hvordan det norske pensjonssystemet er bygget opp.
Er du i et overgangskull og lurer på når du kan ta ut alderspensjon? Gjør en beregning i Din pensjon!

Jorun Kongerud
Direktør, NAV Pensjon