AFP ved bytte fra privat til offentlig sektor

Heidi Myrvold HvalI miniserien vår om jobbskifter og pensjon er det denne uken AFP ved bytte fra privat til offentlig sektor som har fokus. Heidi Myrvold Hval er seniorrådgiver i pensjoneringsområdet til SPK, og er ukens gjesteblogger.Dersom du vurderer å bytte jobb kan det få flere konsekvenser både for pensjonsrettighetene dine generelt, og for retten til AFP spesielt. Særlig gjelder det hvis du bytter jobb mot slutten av karrieren.

Sjekk konsekvenser før du bytter

Det er mange faktorer som spiller inn på retten til AFP. Hvor gammel du er, hva slags opptjening du har, og om du går fra privat til offentlig sektor kan påvirke retten til AFP når du bytter jobb. Det er derfor viktig at du orienterer deg om konsekvensene før du bytter arbeidsgiver!

Du kan miste retten

Bytte fra privat til offentlig sektorHvis du slutter hos en arbeidsgiver i privat sektor (som har tariffavtale om AFP) og går over til en stilling med medlemskap i Statens pensjonskasse, eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning, mister du retten til AFP fra din tidligere arbeidsgiver. Du bør derfor undersøke om du fyller kravene for å få AFP fra offentlig sektor, før du bestemmer deg for å bytte.

Disse kravene må du oppfylle i offentlig sektor

For å kunne ta ut AFP fra offentlig sektor fra 62 år må disse vilkårene være oppfylte:
• Du må være i jobb helt eller delvis frem til du skal ta ut AFP.
• Du må ha hatt minst ti år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden fra det året du fylte 50 år til og med det året du tar ut AFP og/eller ti år med opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år.
• Du må også ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst to ganger grunnbeløpet i folketrygden i de ti beste inntektsårene dine etter 1967 til og med året før du tar ut AFP.
• De to siste årene før du tar ut AFP må du ha hatt en pensjonsgivende inntekt i folketrygden som er minst like stor som grunnbeløpet.

AFP o offentlig sektorHvis du ikke fyller disse kravene vil du ikke kunne få AFP fra offentlig sektor. Det må du ta med i betraktning hvis du tenker å bytte fra privat til offentlig arbeidsgiver – og tror du kan komme til å ville ta ut AFP.

Når blir du medlem i Statens pensjonskasse?

Du blir meldt inn i Statens pensjonskasse (SPK) dersom du arbeider over minstegrensen, som i skrivende stund er 35 prosent stilling for lærere og 37,33 prosent stilling for øvrige ansatte. Vær obs på at Regjeringen har foreslått å senke grensen for rett til medlemskap fra 1. januar 2016.

Heidi Myrvold Hval,

Seniorrådgiver i pensjoneringsområdet til SPK