Veier til hjelp

KatoSandvik113I forbindelse med innføringen av fleksibel alderspensjon fra 1. januar 2011, opplever NAV en økt etterspørsel etter informasjon.
Pensjonsreformen åpner for valgmuligheter. Det medfører ofte spørsmål om hva som gjelder for den enkelte, og hva som er de beste valgene. For at du skal kunne ta en god avgjørelse om hva som er best for deg, er det viktig at du har god informasjon.
NAV har derfor prioritert å ha flere veier til hjelp for å sikre at du skal kunne ta et informert valg om din pensjon.

www.nav.no

På NAVs hjemmesider, www.nav.no, ligger mye informasjon tilgjengelig både om pensjonssystemet og regelverket for ulike aldersgrupper. Informasjonen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og de fleste sider er også på samisk. De fleste vil finne svar på det de lurer på her. Her finner du også lenker til vår selvbetjeningsløsning «Din pensjon».

Selvbetjeningsløsning

DinPensjon3Vi ser at flere og flere velger å benytte seg av «Din pensjon». Her kan du blant annet beregne din fremtidige pensjon, samt søke om alderspensjon fra folketrygden. I tillegg til å søke om pensjon, gir selvbetjeningsløsningen mulighet til å beregne uttak av alderspensjon gjennom pensjonskalkulatoren. Du kan sammenligne forskjellige uttak av alderspensjonen. Slik har du en god mulighet til å ta opplyste valg om uttak av pensjonen.
Forbrukerrådet kåret nylig NAVs pensjonskalkulator til den beste og mest pålitelige av de pensjonskalkulatorene som er tilgjengelige. NAV har tidligere mottatt en pris fra The Computerworld Honors Program, for å ha det eneste systemet i verden hvor man kan både søke om alderspensjon -og få et ferdig vedtak på nett.

Kontaktsenter pensjon

NAV Kontaktsenter PensjonDersom du trenger ytterligere hjelp til å besvare eventuelle spørsmål angående pensjonen din, kan du kontakte vårt Kontaktsenter. Kontaktsenter Pensjon kan nåes via telefon 55 55 33 34 mellom klokken 08:00 og 15:30 på hverdager.

Samfunnsaktører

Senior woman listening to a university lectureNAV har samfunnsaktører som reiser landet rundt for å holde foredrag om det norske pensjonssystemet. Samfunnsaktørene gir nøytral informasjon. NAV vektlegger at alle pensjonsmottakere har ulike forutsetninger for hva som vil være det beste valget for den enkelte. Med dette mener vi at alle har et forskjellig utgangspunkt. Helse, økonomi, familiesituasjon er eksempler på viktige faktorer som påvirker hva en fremtidig pensjonist vil føle er det rette valget for seg selv. Samfunnsaktørene gir ikke individuell veiledning, men forklarer regelverk og hvordan ulike faktorer i systemet virker.

Pensjonsbloggen

På nettstedet www.deterdinpensjon.no finner du NAVs pensjonsblogg. Her vil du hver uke finne spennende artikler om pensjon. Artiklene på bloggen tar for seg mange ulike tema som favner både unge og gamle, og mennesker i mange ulike livssituasjoner.

Kato Sandvik

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon