Har du gått glipp av omsorgsopptjening?

Svein SannesPia er født i 1963 og fikk tre barn i perioden 1979 til 1989. Hun valgte å jobbe deltid i 10 år og i disse årene tjente hun i snitt 2 G (tilsvarer i dag ca. 180 000 kroner). I en periode på 70-tallet bodde Pia et par år i Frankrike og har derfor ikke fått automatisk vedtak om omsorgsopptjening.

Hun taper nesten 1700 kroner i måneden i alderspensjon om hun ikke søker om omsorgsopptjening.

Omsorgsopptjening skal sikre en viss pensjonsopptjening selv om man velger å jobbe mindre mens barna er små. Frem til 2010 tilsvarte opptjeningen 4 ganger grunnbeløpet (G). Grunnbeløpet er i dag 90 068 kroner og 4 G er da 360 272 kroner. Fra 1992 har mødre som har hatt omsorgen for små barn, fått godskrevet omsorgsopptjening automatisk.

Fikk du vedtaksbrev om omsorgsopptjening før 1992 i 2011?

Omsorgsoptjening

Er du født i 1954 eller senere, får du også omsorgsopptjening for 1971 til 1991. Fikk du vedtaksbrev om omsorgsopptjening fra NAV i 2011, så har du fått godskrevet omsorgsopptjening for årene før 1992.

Fikk du ikke vedtaksbrev?

Er du født mellom 1954 og 1975 og har hatt omsorg for barn som er født før 1992, kan du ha rett til omsorgsopptjening for årene da barna var under 7 år.
Fikk du ikke vedtaksbrev i 2011, kan du ha gått glipp av denne pensjonsopptjeningen.

Kan det gjelde deg?

Det er spesielt disse gruppene som må søke om å få denne opptjeningen:

  •  Hvis du eller barnet har bodd i utlandet, uavhengig av når oppholdet fant sted og uavhengig av barnets alder
  •  Hvis du ikke er mor til barnet, men har hatt omsorgen for barn, for eksempel fosterforeldre
  • Hvis far til barnet hadde barnetrygden
  • Hvis mor og far til barnet har delt omsorg

Passer et av punktene på deg, må du selv søke om å få omsorgsopptjening.

Hvordan sjekke om jeg har fått omsorgsopptjening?

Ikke alle husker at de har fått vedtaksbrev. Er du usikker anbefaler vi deg å sjekke i pensjonsopptjeningen din.

Logg inn på Din pensjon. Du kan blant annet bruke MinID, BankID eller BankID på mobil for å logge inn. I venstremenyen under Din pensjonsopptjening kan du slå opp på de aktuelle årene. Har du fått omsorgsopptjening ser det for eksempel slik ut:

unnamed

Merknaden «ulønnet omsorgsarbeid» til høyre viser at du fått omsorgsopptjening.

Pensjon og omsorg for små barn Har du mindre enn 3,00 pensjonspoeng eller mindre enn 4 G i pensjonsgivende inntekt (husk at det er G fra inntektsåret du skal ta utgangspunkt i), og året ikke er merket med «ulønnet omsorgsarbeid», vil pensjonen din bli høyere om du får innvilget omsorgsopptjening. Vi anbefaler deg da å søke om omsorgsopptjening. Har du høyere inntekt enn dette, vil ikke omsorgsopptjeningen få noen betydning for pensjonen og det er ikke nødvendig å søke.

Hvordan får jeg søkt om omsorgsopptjening?

Sjekk først i pensjonsopptjeningen i Din pensjon om du har fått omsorgsopptjening, hvis du ikke har det, finner du kravskjema på nav.no

Er du ikke mor, kan du likevel bruke skjemaet så lenge du har hatt omsorgen for barnet.

Svein Sannes,
Avdelingsdirektør, NAV Pensjon