Sommerjobb og pensjon

Svein SannesDe siste ukene har det vært en rekke avisartikler om at bedrifter forsøker å lokke til seg sommervikarer ved å tilby pensjonsordninger vikarene ikke har rett på. En sommerjobb gir ikke nok ansiennitet til å få de annonserte pensjonsrettighetene.

Selv om sommervikarer ikke får rett på tjenestepensjon, så vil det likevel lønne seg å jobbe – også i et pensjonsperspektiv. Alle tjener opp rett til pensjon fra folketrygden – også når man tar kortvarige oppdrag i arbeidslivet.

Pensjonsopptjening på all inntekt i folketrygden

Sommerjobb og pensjon

Folketrygdens alderspensjon opparbeides fra første krone man tjener fra fylte 13 år. Da pensjonsreformen ble introdusert i 2010, fikk alle som er født i 1997 og senere, mulighet til å tjene opp til rettigheter til alderspensjon fra fylte 13 år. For alle født før 1997 gjelder denne retten fra fylte 17 år.

Et beløp tilsvarende 18,1 % av inntekten du tjener godskrives i en pensjonsbeholdning. Samtlige år med inntekt summeres og danner grunnlaget for din alderspensjon.

Hvor mye utgjør sommerjobben på samlet pensjon?

Pensjonsbeholdningen blir beregnet ut fra inntekt opp til 7,1 G (639 482 kroner) og alle år med pensjonsopptjening teller med. Så justeres beløpet for forventet levealder og uttakstidspunkt. Med forventet levealder mener vi statistisk forventet levealder for ditt årskull. Dette utgjør din pensjon per år.

Her er et eksempel:
Emil har tjent kr. 50 000 på sommerjobben fra han fylte 16 år. Han tjener 50 000 årlig fram til han fyller 20. Det gir en pensjonsbeholdning på 45 250 kroner.

Unge og pensjonHan avtjener så førstegangstjeneste i 1 år. For dette får han pensjonsopptjening som tilsvarer en inntekt på 225 000 kroner (2,5 G) Det gir en pensjonsbeholdning på 40 725. Deretter studerer han og tjener 75 000 kroner i året i 4 år mens han studerer.

For Emil betyr denne totale opptjeningen at hans alderpensjon vil stige like mye som om han hadde samme inntekten, kr. 625 000 på ett år.

Som 25-åring har han nå rukket å tjene opp en pensjonsbeholdning på 140 275 kroner (18,1 % av inntekten)Han får altså utbetalt 140 275 kr. mer i pensjon til sammen, om vi legger til grunn at han lever like lenge som forventet levealder.

Velger Emil å ta ut pensjon som 67-åring får han som følge av sommerjobbingen økt pensjonen sin med opptil 7 000 kroner i året.

Sommerjobben vil derfor ikke bare gi uttelling her og nå, men også sikre en litt større alderspensjon, og den vil gi deg mulighet til å ta ut alderspensjonen litt tidligere enn om du ikke hadde hatt sommerjobb.

Svein Sannes
Avdelingsdirektør, NAV Pensjon