Slutter å sende utbetalingsmeldinger i posten

logoDette er beskjeden 600 000 pensjonister og uføretrygdede har fått på SMS eller epost fra NAV nå i april. Det er bare de som har registrert epost eller mobilnummer på et offentlig nettsted som får denne meldingen. Andre, som ikke bruker offentlige tjenester på nett, får fremdeles utbetalingsmeldingene i posten.

Alle kan finne utbetalingsmeldingene på Ditt NAV

Utbetalingsmeldingene finner du ved å logge deg inn på Ditt NAV. Her får du den beste oversikten og NAV har samlet utbetalingsinformasjonen din for deg. Når du har logget deg inn med BankID eller MinID, kan du få oversikten på «Utbetalinger». Her får du informasjon om kommende utbetaling, i god tid før selve utbetalingen – og lenge før utbetalingsmeldingen ville kommet i posten. Her ser du utbetalingene for de tre foregående månedene. Går du inn på «Din Pensjon» kan du imidlertid finne utbetalingsmeldingene dine fire år tilbake i tid. De som har digital postkasse får utbetalingsmeldingen sendt dit også.

DinPensjonDe som ikke er benytter digitale tjenester på nett, får fortsatt utbetalingsmeldingene i posten.

Sjekk kontaktinformasjonen din på norge.no

De som har registrert epost eller mobilnummer hos en offentlig nettjeneste eller på norge.no står oppført i et felles, norsk register på www.norge.no. Det er ikke så mange som kjenner til dette enda, men registeret gjør det mulig for det offentlige å sende digital informasjon til innbyggerne.

utbetalingMange er usikre på om de står oppført her. Du kan selv enkelt gå inn på nettsiden og sjekke og endre kontaktinformasjonen. Det er mulig å reservere seg mot digital post fra det offentlige, men på sikt vil utbetalingsmeldingene i posten fra NAV likevel opphøre, uavhengig om du er reservert eller ikke. Vær oppmerksom på at du ikke vil få annen digital post fra det offentlige, som for eksempel selvangivelsen, hvis du reserverer deg.

Du kan lese mer om utbetalingsmeldingene på nav.no/utbetaling.