Mister jeg retten til andre ytelser når jeg tar ut alderspensjon?

Svein SannesDu kan komme i situasjoner som pensjonsmottaker hvor du har behov for, eller rett på, andre ytelser fra NAV. Hvilke type ytelser kan du egentlig motta ved siden av alderspensjonen? Nedenfor følger eksempler på kombinasjoner av alderspensjon og andre ytelser.

Dagpenger

Karin er 63 år. Hun tok ut alderspensjon fra hun var 62 år og hun planlegger å arbeide til hun blir 67 år. Hun får derimot beskjed fra sin arbeidsgiver om at hun ikke kan fortsette i stillingen sin på grunn av trange økonomiske tider. Har Karin rett til dagpenger selv om hun har tatt ut alderspensjon?

Svaret er ja. Er du mellom 62 og 67 år og mister arbeidsinntekten, har du rett til dagpenger når du tar ut alderspensjon. Du må oppfylle vilkårene for å motta dagpenger.

Sykepenger

sykepenger i kombinasjon med pensjonOla er 64 år og arbeider samtidig som han tar ut fleksibel alderspensjon. Han blir akutt syk, og må sykmelde seg over en lengre periode. Har Ola krav på sykepenger når han samtidig tar ut alderspensjon?

Svaret er ja. Så lenge du er mellom 62 og 67 år, og er i arbeid, har du rett til sykepenger samtidig som du mottar alderspensjon.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Trine er 62 år og har valgt å ta ut fleksibel alderspensjon samtidig som hun jobber. I forbindelse med en ferietur ble hun utsatt for en ulykke som førte til at hun ble langvarig sykmeldt. Etter 1 år er hun fremdeles sykmeldt og venter på medisinsk behandling. Kan Trine få arbeidsavklaringspenger samtidig som hun mottar alderspensjon?

Svaret er ja. Er du mellom 62 og 67 år har du rett til AAP når du tar ut fleksibel alderspensjon.

Uføretrygd

uføretrygd i kombinasjon med pensjonPer er 61 år og er 50 prosent uføretrygdet på grunn av varig nedsatt arbeidsevne (sykdom). Han vurderer om han skal ta ut fleksibel alderspensjon fra 62 år. Kan Per ta ut fleksibel alderspensjon når han mottar uføretrygd?

Svaret er ja. Hvis du er mellom 62 og 67 år kan du kombinere uføretrygd og alderspensjon. Det er viktig å huske på at uttaksgraden for de to ytelsene ikke kan overstige 100 prosent tilsammen. Vær forøvrig oppmerksom på at det er inntektsgrense i tilknytning til uføretrygd.

Gjenlevendepensjon

Pål er 61 år og mottar gjenlevendepensjon fra folketrygden. Kona døde for et par år siden. Han vurderer nå å ta ut fleksibel alderspensjon fra han blir 62 år, men vil jobbe frem til 67 år. Han lurer på om han kan motta alderspensjon og gjenlevendepensjon samtidig fra fylte 62 år?

Gjenlevende

Svaret er nei. Det er ikke mulig å ta ut alderspensjon og motta gjenlevendepensjon samtidig. Hvis din avdøde ektefelle har høyere pensjonsopptjening enn deg, kan du få medregnet gjenlevendepensjon fra han/henne i alderspensjonen din. Hvis du har valgt å ta ut alderspensjon med gjenlevenderett, kan du ikke si fra deg denne til fordel for gjenlevendepensjon igjen.

Offentlig tjenestepensjon og AFP

Reglene er at før fylte 67 år kan ikke alderspensjon fra folketrygden kombineres med:

  •  alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon med mindre man har særaldergrense i tjenestepensjonsordningen
  •  AFP i offentlig sektor

Svein Sannes
Avdelingsdirektør NAV Pensjon