Din guide til trygdeoppgjøret

Ole Christian Lien_klipp 113pxTrygdeoppgjøret for 2016 ble klart 19. mai. Hvordan slår oppgjøret ut for deg som alderspensjonist?Alderspensjonen din øker med 2,0 prosent fra 1. mai (2,3 prosent om du er minstepensjonist). På årsbasis gir det en økning i alderspensjonen på 1,7 prosent fra 2015 til 2016 (2,0 prosent om du er minstepensjonist). Finansdepartementet anslår til sammenligning lønnsveksten for arbeidstakere i 2016 til 2,4 prosent mens prisveksten blir anslått til 2,8 prosent.

Når vi tar hensyn til prisveksten betyr det i utgangspunktet at du som alderspensjonist får ca. 1 prosent mindre å rutte med i 2016.

I praksis kommer de fleste likevel bedre ut enn dette. For det første har alle minstepensjonister en gunstigere regulering. I tillegg vil to av tre også få økt alderspensjon fra 1. september. Stortinget har nemlig vedtatt å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister og å øke minstepensjonen for enslige pensjonister med 4 000 kroner fra 1. september. I tillegg bidrar skattelettelser også til økt disponibel inntekt i 2016 for de fleste pensjonister.

Vi kan dele inn alderspensjonistene i fire grupper og anslå følgende om hvordan trygdeoppgjøret slår ut på økningen i disponibel inntekt og kjøpekraft fra 2015 til 2016:

Trygdeoppgjør

Vi ser at de ulike gruppene alderspensjonister kan regne med en inntektsøkning på mellom 2,1 og 2,9 prosent fra 2015 til 2016. Når prisveksten er anslått til 2,8 prosent, gir dette omtrent uendret kjøpekraft for minstepensjonistene og for gifte/samboende alderspensjonister med pensjon utover minstenivået.

Store grupper alderspensjonister kan dermed regne med en inntektsutvikling i 2016 som vil opprettholde kjøpekraften. Det må regnes som en ganske god inntektsutvikling når vi vet at store grupper yrkesaktive må regne med reallønnsnedgang i år.

Enslige alderspensjonister med pensjon utover minstenivået kommer noe dårligere ut, og kan regne med omtrent 0,7 prosent nedgang i kjøpekraft i år. For en gjennomsnittlig enslig alderspensjonist vil dette tilsvare omtrent 120 kroner mindre å rutte med i måneden etter skatt.

Ole Christian Lien

Seksjonssjef og pensjonsekspert, NAV

[1] Effekten vil variere noe og er beregnet for en gjennomsnittlig alderspensjonist i hver gruppe.
[2] Anslag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Dette gjelder for en gjennomsnittlig pensjonist og vil variere. Minstepensjonister betaler normalt ikke skatt og berøres derfor ikke av endringer i skattereglene.