Å søke om pensjon, hva bør du tenke på?

Svein Sanneswww.nav.no finner du alt du trenger å vite for å søke om alderspensjon. I denne artikkelen har vi trukket frem noen punkt som er viktige å tenke på.

Når bør du søke?

Alderspensjon kan tidligst tas ut fra måneden etter du fyller 62 år.

Å søke om pensjon gjøres i de aller fleste tilfeller enklest på nett. Dette gjør du i Din pensjon på nav.no. Du kan søke når det er fire måneder til ønsket tidspunkt for første utbetaling. NAV må ha søknaden din senest en måned før, da saksbehandlingstiden kan være opptil er en måned i enkelte tilfeller, selv om de fleste får svar i løpet av noen minutter etter sendt nettsøknad.

Har du rett til privat AFP?

Jobber du i en privat bedrift bør du sjekke med arbeidsgiveren din om du har rett til privat avtalefestet pensjon (privat AFP). Alle arbeidstakere har rett til en tjenestepensjonsordning gjennom arbeidsgiver, men det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr AFP. Dersom du har rett til privat AFP og ønsker å benytte den, så må du samtidig søke om alderspensjon fra folketrygden.

Det er noen vilkår til deg som arbeidstaker og til dine arbeidsforhold som må oppfylles for å få rett til AFP. Det er Fellesordningen for AFP som vurderer om vilkårene er møtt.

Det er to forskjellige måter å søke om alderspensjon og AFP på:

  • Du kan søke om alderspensjon og AFP i privat sektor samtidig i Din Pensjon. Når søknaden er sendt, vil du få en kvittering som sier at Fellesordningen for AFP har fått beskjed om at du søker AFP. Det er de som kommer til å sende deg AFP-vedtaket, mens vedtak om alderspensjon kommer fra NAV. (I enkelte tilfeller kommer begge vedtakene fra NAV.)
  • Dersom du ikke kan søke via nettsiden vår, må du sende inn to søknader: Du må sende inn søknaden om alderspensjon i posten til NAV, og i tillegg må du sende inn en egen søknad om AFP privat til Fellesordningen for AFP.

Vi har tidligere skrevet en artikkel om forskjellen på privat og offentlig AFP som du kan lese om du vil lære mer om dette.

Hvor kan du finne mer informasjon?

nettsiden vår kan du blant annet lese om hvordan du tjener opp til pensjon og hvordan pensjonen blir beregnet. Du kan finne eksempler på beregninger av alderspensjon fra Folketrygden.

Hvor mye får du i pensjon?

Du kan få oversikt over dine opptjente rettigheter gjennom Din pensjon. Du finner også en oversikt over hvilke tjenestepensjonsordninger du har vært tilknyttet i din arbeidskarriere her.

Du kan simulere ulike pensjonsuttak i vår pensjonskalkulator for å se hvordan ulike virkningstidspunkt virker inn på pensjonsutbetalingene dine.

Svein Sannes
Avdelingsdirektør, NAV Pensjon