NAVs nettløsning får gode skussmål

KatoSandvik113NAVs nettløsning for pensjon får strålende vurderinger i en gjennomgang som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har foretatt. 64 digitale tjenester i kommunal og statlig sektor undersøkt og vurdert i undersøkelsen Kvalitet på nett 2016.

Blant tjenestene som er vurdert er NAVs nett-tjeneste for alderspensjon; Din pensjon. Difi gir tjenesten en totalvurdering på 79 % og fem av seks mulige stjerner. Gjennomsnittlig score for alle de 64 undersøkte tjenestene var 60 %.

I vurderingen av de digitale tjenestene har Difi gjort sin vurdering etter følgende kriterier:

  • Om tjenesten er enkel å bruke (score: 84%)
  • Om tjenesten er trygg å bruke (score: 86%)
  • Om tjenesten virker godt (score: 50%)
  • Om tjenesten er troverdig (score: 79%)
  • Om tjenesten er enkel å finne (score: 100%)
  • Om det er lett å få hjelp (score: 87%)

Jorun Kongerud Direktør i NAV Pensjon

«NAV har som målsetting at flest mulig skal benytte Din pensjon ved søknad om alderspensjon. I dag blir om lag 60 % av alle søknader om alderspensjon fremmet digitalt i Din Pensjon Vi er glade for å se at Din pensjon scorer særlig høyt på brukervennlighet og tilgjengelighet», sier Direktør i NAV Pensjon Jorun Kongerud.

I Din pensjon kan brukeren i tillegg til å søke om pensjon benytte pensjonskalkulatoren til å simulere uttak av pensjon utfra estimert fremtidig inntekt, ønsket uttakstidspunkt og uttaksgrad. Brukeren kan også kommunisere med NAV fra Din pensjon. Difi konkluderer med at det er lett for brukerne å få hjelp til å benytte tjenesten.

Difi har med jevne mellomrom en gjennomgang av offentlige nettløsninger. Gjennomgangen er en del av Difi sitt arbeid med å utvikle og fornye offentlig sektor og bidra til en IKT-politikk for verdiskapning og deltagelse for alle. Du kan lese mer om undersøkelsen og se alle resultatene av testen på Difis hjemmeside.

Kato Sandvik

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon