Studenter og arbeid

TorEdvardAalEt nytt skoleår er godt i gang. For mange studenter består hverdagen av både utdanning og lønnet arbeid. Disse har allerede begynt å påvirke sin fremtidige alderspensjon!

Lønnet arbeid ved siden av studier kan gi både verdifull arbeidserfaring og en romsligere privatøkonomi. Gjennom de nye reglene for alderspensjon, som ble innført med pensjonsreformen 1. januar 2011, har du bedre mulighet til å påvirke fremtidig alderspensjon mens du studerer.

Tidlig påvirkning på pensjon

Svært mange arbeider ved siden av studier – drøyt 51 prosent av studentene hadde en jobb ved siden av studiene i 2013, og 49 prosent av disse hadde lønnet arbeid fem timer i uken eller mer. Tall fra SSB (publisert 14. oktober 2014) viser at mange studenter jobber inntil 10 timer i uken uten at dette stjeler tid fra studiene.

Sparing1Gjennom pensjonsreformen øker studentene sin fremtidige pensjonsbeholdning fra første opptjente krone. Pensjonsbeholdningen øker hvert år med 18,1 prosent av det du tjener opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp. I år vil det utgjøre 30 419 kroner for en student som tjener så mye han kan uten å miste retten til stipend (maksgrensen er i dag 168 059 kroner). Det oppsparte beløpet i pensjonsbeholdningen blir årlig regulert i forhold til lønnsveksten.

Student uten jobb – eller med?

Siden du tjener opp pensjonsrettigheter fra første krone, kan både deltidsjobb og sommerjobb i studietiden sørge for økt pensjonsopptjening. Du trenger altså ikke vente til du er ferdig utdannet med å påvirke den framtidige alderspensjonen.

Ta for eksempel Sanna. Sanna startet på en bachelorgrad i 2013, og valgte å ikke arbeide ved siden av studiene. Hun ville i stedet kun motta stipend. Hadde hun valgt å arbeide i tillegg, og hatt så høy inntekt hun kunne uten å miste stipendet, ville det samlete beløpet hun hadde lagt til pensjonsbeholdningen sin vært på 85 296 kroner for de tre årene (ut fra maksgrensen for de aktuelle årene). Sanna kunne hatt en bedre privatøkonomi både mens hun studerte og etter at hun tar ut pensjon.

Du fortsetter å øke pensjonsopptjeningen din så lenge du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt – helt frem til du fyller 75 år.

Tor Edvard Aal
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer