Barnepensjon

TorEdvardAalBarnepensjon er en av etterlatteytelsene som er under utredelse nå. Dette skrev gjesteblogger Hilde Olsen om i «Siste del etappe av pensjonsreformen er i gang» tidligere her på pensjonsbloggen. Hva er egentlig barnepensjon?Barnepensjon fra folketrygden gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.

Barnepensjon – en tråd i sikkerhetsnettet

BarnepensjonBestemmelsene om barnepensjon er med på å gi foreldre trygghet for barns framtid, og et sikkerhetsnett for gjenlevende forelder dersom den andre forelderen faller fra. NAV kan innvilge barnepensjon frem til barnet er 18 år (i noen tilfeller til 21 år). På nav.no kan du lese mer om vilkårene for barnepensjon, og om beregningen av denne.

Barnepensjon beregnes og utbetales uavhengig av lønnsinntekten til gjenlevende forelder.

Egen arbeidsinntekt mens man mottar barnepensjon

Alle barn og ungdommer har muligheten til å starte pensjonsopptjening allerede fra fylte 13 år (for de som fyller 13 år i 2010 eller senere). For hvert år med pensjonsgivende inntekt legges 18,1 prosent av inntekten til i pensjonsbeholdningen. Man tjener altså opp til pensjon fra første krone.Gjenlevendepensjon

Vær likevel oppmerksom på at selve barnepensjonen ikke er pensjonsgivende inntekt og bidrar dermed ikke til å øke fremtidig alderspensjon.

Det er lov å ha pensjonsgivende inntekt samtidig som en mottar barnepensjon. Frem til man er 18 år er det ingen begrensning på hvor høy pensjonsgivende inntekt man kan ha.

Dersom man får forlenget barnepensjon fra 18 år til 21 år fordi en foreldres dødsfall skyldes yrkesskade, og man selv er lærling eller praktikant, kan man tjene et beløp som tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp. Pr 1. mai 2016 er grunnbeløpet 92 576 kroner. Man vil miste retten til utbetaling av barnepensjon hvis man har pensjonsgivende inntekt som overstiger to ganger grunnbeløpet. Dette følger av folketrygdlovens § 18-11 første ledd e).

Tor Edvard Aal, Avdelingsdirektør NAV Familie- og pensjonsytelser