Vet du at ulønnet omsorgsarbeid kan gi deg opptjening til pensjon?

Svein SannesDu kan få omsorgsopptjening hvis du tar deg av barn, syke, funksjonshemmede eller eldre personer som er medlem av folketrygden. I perioder hvor du har lav eller ingen inntekt på grunn av omsorgsarbeid, vil omsorgsopptjening være en kompensasjon for opptjening til pensjon og andre ytelser fra NAV.

Vi har tidligere skrevet om pensjonsopptjening for omsorg for barn. I dette innlegget skal vi se på et eksempel på omsorgsarbeid for eldre personer.

Gro har stelt sin syke mor siden 2014. Moren er dement og har noe hjelp fra kommunen men bor fortsatt hjemme. Gro hjelper moren med personlig hygiene, av- og påkledning, tilberedning av mat, kjøring til og fra lege og så videre. Omfanget av omsorgsarbeidet som Gro utfører er mer enn 22 timer per uke.

Gro jobber deltid og har hatt en inntekt på kr. 250 000 i året. Denne inntekten er lavere enn 4,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (som tilsvarer 416 592 i dagens kroner). Hun vil derfor ha krav på omsorgsopptjening. Dette fordi inntekten gir lavere pensjonspoeng enn omsorgsopptjeningen ville ha gjort.

I 2016 søker Gro om omsorgsopptjening for årene 2014-2015. Omfanget av omsorgsarbeidet er dokumentert av kommunen. Hun vil derfor få omsorgsopptjening gjeldende for 2014 og 2015.

Når kan omsorgsarbeid gi rettigheter til omsorgsopptjening for syke, funksjonshemmede eller eldre?

For å få omsorgsopptjening, må visse krav oppfylles:

  • Du må utføre omsorgsarbeid med minst 22 timer per uke.Pensjon og uføretrygd
  • Du må utføre omsorgsarbeid med en varighet på minst seks måneder per kalenderår. Reisetid på opptil en halv time per besøk kan medregnes.
  • Omsorgsarbeidet må i utgangspunktet være ulønnet, men man kan ha omsorgslønn fra kommunen.
  • Du og personen du har omsorg for må være medlem i folketrygden.
  • Omfanget av omsorgsarbeidet må dokumenteres av den kommunen som omsorgstrengende er bosatt i.

Det er mulig å søke om omsorgsopptjening selv om omsorgsperioden har vart kortere enn et halvt år. Dette gjelder hvis omsorgsmottakeren dør eller blir innlagt i institusjon. Forutsetningen er at det fra før er godskrevet omsorgsopptjening i de tre siste årene forut for innleggelsen/dødsfallet.

På nav.no kan du lese mer om omsorgsopptjening, og hvordan du søker om å få godskrevet opptjening for omsorgsarbeid.

Svein Sannes
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn