Hvor finner du utbetalingsmeldingen din?

logo12. desember utbetales pensjonen for desember 2016. Alle kan se utbetalingene sine i nettjenestene Ditt nav og i Din pensjon. Pensjoner utbetales uten skattetrekk i desember. Årsoppgaven for 2016 vil komme i posten som før, eller til digital postkasse. Denne sendes i januar – februar 2017.

NAV sender alltid melding om endring dersom pensjonen endrer seg utover vanlige reguleringer. Har du reservert deg mot digital post kommer brev med slik viktig informasjon i posten.

Hvordan finner du frem til utbetalingsmeldingene dine?

For deg som er usikker på hvordan du skal logge inn og finne utbetalingsinformasjonen på Ditt NAV, se bruksanvisningen som ligger på nav.no. I Din pensjon er det flere opplysninger om pensjonen din. Du kan se utbetalingsmeldingene fire år tilbake i tid. I Din pensjon kan du også finne informasjon om hvordan pensjonen din er beregnet.

For å komme til Din pensjon, følger du bruksanvisningen som vi lenket til over. Når du kommer til denne siden velger du Din pensjon.

dinpensjon1

Øverst på siden i Din pensjon ligger tre bokser. Når du mottar pensjon får du opp en boks som heter «Utbetalinger». Når du trykker på «Utbetalinger» kommer du til en side som har lagret alle utbetalingsmeldingene dine.

dinpensjon2

På denne siden får du en oversikt over pensjonsutbetalingene dine. Hvis du ønsker å se detaljer om en utbetaling, trykker du på den enkelte utbetalingen. Hvis du vil se på utbetalingene tilbake i tid, trykker du på nedtrekksmenyen. Du kan skrive ut utbetalingsmeldingen hvis du ønsker det.