Nå lønner det seg enda mer å fortsette i jobb etter 62

En av grunnene til at vi fikk nye regler for alderspensjon var å skape klarere sammenheng mellom livsinntekt og pensjon. Mens du med de gamle opptjeningsreglene maksimalt fikk 40 års pensjonsopptjening, gjelder det med de nye reglene ikke noen slik øvre grense. Med de gamle opptjeningsreglene ble pensjonen dessuten bare beregnet ut fra inntekten i de 20 beste inntektsårene dine, mens det med de nye reglene er slik at alle inntektsårene teller like mye.

I år kan det andre årskullet som omfattes av de nye opptjeningsreglene for alderspensjon, starte uttaket av alderspensjon. Det gjelder deg som er født i 1955. Det viktigste med de nye reglene er at alle år du har vært i arbeid eller har hatt annen pensjonsopptjening teller for pensjonen din – helt fram til du er 75 år.

For deg med lang yrkeskarriere – over 40 år – lønner det seg derfor enda mer enn før å fortsette i jobb. Vi anslår at mer enn halvparten av de som er født i 1955 allerede vil ha minst 40 år med pensjonspoeng når de fyller 62 år. De vil dermed ikke kunne få ytterligere opptjening etter gamle regler, men vil kunne utnytte fordelen med de nye reglene med en gang. I tillegg er det rundt 1 av 4 som vil ha mellom 35 og 40 år med pensjonspoeng ved 62 år. Denne gruppen vil oppnå maksimal opptjening etter de gamle reglene før de fyller 67, men vil deretter i stedet få ytterligere opptjening etter de nye reglene.

De nye opptjeningsreglene blir gradvis faset inn, og for 1955-kullet gjelder de nye reglene bare for 2/10 av alderspensjonen.

For deg som er født i 1963 eller senere gjelder de nye reglene fullt ut. For hvert nytt årskull som passerer 62 år framover og får muligheten til å starte uttak av alderspensjon, vil det dermed lønne seg stadig mer å fortsette i jobb og tjene opp mer pensjon.

Hva som lønner seg for deg, kan du finne ut ved å logge deg inn på Din pensjon. Der kan du beregne din framtidige pensjon og sammenligne ulike alternativer. Du kan også lese om de nye opptjeningsreglene på nav.no. Les her om du er født i perioden 1954–1962 og her om du er født i 1963 eller senere.

Ole Christian Lien,

Seksjonssjef, NAV