Fra uføretrygd til alderspensjon

Når mottakere av uføretrygd fyller 67 år, blir uføretrygden omregnet til alderspensjon. I denne artikkelen skal du få svar på det viktigste å være oppmerksom på ved denne omregningen.

Informasjon i forkant

Om lag tre måneder før fylte 67 år får mottakeren av uføretrygd et informasjonsbrev fra NAV. I dette brevet informerer NAV om at uføretrygden blir omregnet til alderspensjon fra og med måneden etter fylte 67 år. Du behøver ikke å sende inn en søknad om denne omregningen. Brevet inneholder også annen informasjon som har betydning for alderspensjonen din.

Når må jeg søke om alderspensjon?

Hvis du ønsker en annen uttaksgrad for alderspensjon enn du har hatt i uføretrygden, må du sende inn egen søknad. Dette kan for eksempel være aktuelt i følgende tilfeller:

  • Du har mottatt gradert uføretrygd og ønsker 100 prosent alderspensjon.
  • Du har mottatt 100 prosent uføretrygd og ønsker gradert alderspensjon eller utsette uttaket av alderspensjon.

nav.no finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for alderspensjon.

Særskilt om ektefelletillegg

Hvis du har hatt ektefelletillegg i uføretrygden din, vil dette opphøre når du uføretrygden omregnes til alderspensjon. Du må sende inn egen søknad om du fortsatt ønsker ektefelletillegg i alderspensjon.

Beløp til utbetaling – uføretrygd vs. alderspensjon

Før Pensjonsreformen i 2011 var det ingen endring i beløp ved overgang mellom uførepensjon og alderspensjon, fordi ytelsene ble beregnet på samme måte. I dag blir alderspensjonen beregnet med et lavere beløp enn uføretrygden. Pensjonsreformen i 2011 og uførereformen i 2015 førte med seg endringer i både beregningen og skatteleggingen av ytelsene. Derfor blir differansen mellom beregnet uføretrygd og beregnet alderspensjon større i dag enn før 2011.

I blogginnlegget Fra uføretrygd til alderspensjon – hvorfor redusert beløp? kan du lese om hvorfor alderspensjonen blir beregnet med et lavere beløp enn i uføretrygden.

Hva om du har bodd eller arbeidet i utlandet?

Gjennom EØS-avtalen og andre avtaler har Norge trygdesamarbeid med en rekke land. Hvis du har bodd eller arbeidet i et eller flere av disse landene, kan du ha rett til alderspensjon fra utlandet. NAV vil bistå deg med søknad om alderspensjon fra land som Norge har trygdeavtale med.

Hvor får du mer informasjon?

Du finner mer informasjon om uføretrygd og alderspensjon på www.nav.no. Dersom du har spørsmål om overgangen fra uføretrygd til alderspensjon kan du også kontakte oss på tlf. 55 55 33 34.

Kato Sandvik
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund