Gratulerer med dagen, kvinner!

I dag er det den internasjonale kvinnedagen, og hva passer vel da bedre enn et innlegg om kvinner og pensjon? Det er inntekten din som avgjør hva du får i pensjon, og for de yngre generasjonene kvinner teller alle år i arbeid med den dagen du velger å starte uttak av pensjonen din. Men hvorfor er det egentlig spesielt viktig for kvinner å planlegge pensjonen tidlig?

Først litt statistikk. Tabellen under viser gjennomsnittlig alderspensjon fra folketrygden for kvinner og menn fordelt på aldersgrupper:

Vi ser her at det er tydelige forskjeller i pensjonsutbetalinger mellom kjønnene. Kvinner i alderen 67-69 år får i snitt utbetalt 210 902 kroner, mens menn får utbetalt hele 261 663 kroner i alderspensjon. Denne tabellen tar ikke hensyn til tjenestepensjonsordning og AFP – da hadde forskjellene faktisk blitt enda større. Differansen mellom kjønnene er redusert de siste årene, men fremdeles er det langt igjen til at kvinner har samme opptjening som menn.

Hvorfor er det egentlig slik?

  • kvinner statistisk sett tjener mindre enn menn
  • kvinner jobber færre år i løpet av sin yrkeskarriere
  • flere kvinner enn menn jobber deltid på grunn av omsorg for barn eller eldre familiemedlemmer
  • alderspensjonsberegningen er lagt om, og pensjonen beregnes nå ut fra alle år med inntekt. Kombinert med at kvinner har kortere yrkeskarrierer enn menn, fører dette til lavere pensjon

Så hva kan kvinner egentlig gjøre for å få bedre pensjon?

  • Være i arbeid – all inntekt øker pensjonssparegrisen
  • Sett deg inn i hvilken tjenestepensjonsordning arbeidsgiver har. Dette er også viktig ved bytte av jobb
  • Del på omsorgsarbeid i familien. Husk at du kan søke omsorgsopptjening fra NAV og omsorgslønn fra kommunen
  • Vurdere om du har behov for å spare litt i tillegg til pensjonsordningen du har hos arbeidsgiver
  • Og til slutt – jo lenger du venter med uttak av alderspensjon, jo høyrere blir pensjonen din

Svein Sannes
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn