Planlagte endringer i utbetalinger for pensjonister og uføretrygdede

I de nærmeste månedene vil det skje små endringer i de utbetalte beløpene fra NAV til pensjonister og uføretrygdede. Dette skyldes den årlige reguleringen av folketrygdens grunnbeløp.

Reguleringen gjelder fra 1. mai, men blir utbetalt fra juni. I juni vil du også få etterbetalt tillegget for mai. I juli får du den nye, vanlige utbetalingen.

Det er mange faktorer som påvirker beløpet du får utbetalt, for eksempel skattetrekk, om du jobber ved siden av og hva slags type pensjon eller ytelse du har. Statens pensjonskasse (SPK) etterbetaler først i juli, slik at de som har pensjoner både fra NAV og SPK (f.eks. alderspensjonist med offentlig tjenestepensjon), vil få små endringer i pensjonen både i juni, juli og august. Nedenfor ser du noen eksempler på hvordan den faste reguleringen kan slå ut:

  • Alderspensjonist med minstepensjon: De fleste minstepensjonister kan forvente en økning i pensjonen på 0,55 prosent. Hans er enslig minstepensjonist og mottar en månedlig alderspensjon på 15 312 kroner. I juni øker utbetalingen til 15 482 kroner, 85 kroner av dette er etterbetaling for mai og 85 kroner er den generelle økningen. Fra og med juli mottar Hans en månedlig utbetaling på 15 397 kroner.
  • Gjennomsnittlig alderspensjonist: De fleste alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen kan vente en økning i den månedlige pensjonen på 0,38 prosent. Anne er alderspensjonist og mottar en månedlig alderspensjon på 18 000 kroner etter skatt. I juni øker utbetalingen til 18 136 kroner, 68 kroner av dette er etterbetaling for mai og 68 kroner er den generelle økningen. Fra juli mottar Anne en månedlig utbetaling på 18 068 kroner.
  • Gjennomsnittlig uføretrygdet: De fleste uføretrygdede kan vente en økning i uføretrygden på 1,14 prosent. Eva er uføretrygdet og mottar en månedlig uføretrygd på 18 500 kroner etter skatt. I juni øker utbetalingen til 18 922 kroner. 211 kroner av dette er etterbetaling for mai, og 211 kroner er den generelle økningen. Fra juli mottar Eva en månedlig utbetaling på 18 711 kroner.

NAV sender ikke ut brev ved satsendringer eller ved den årlige reguleringen av pensjon og uføretrygd. Du finner mer informasjon her:
Regjeringen
Nav.no
Statens Pensjonskasse

Informasjon om utbetalingene dine finner du som vanlig på Ditt NAV.

Du kan også se informasjonsvideo om endringene i utbetalingene.