Riktig input gir riktig output

Har du alderspensjon eller AFP i offentlig sektor, beregnes pensjonen din først og fremst ut fra hva du selv har tjent opp i løpet av livet. Men visste du at alderspensjonen din også er avhengig av inntekten til den du bor sammen med, og noen ganger også inntekt du har utenom pensjonen? For at pensjonen din skal bli riktig beregnet trenger NAV informasjon fra deg, og i dagens digitale verden kan du lett registrere opplysningene i NAV’s nettløsninger.

Dette må vi vite for å beregne riktig pensjon

Når du fyller ut kravskjema om pensjon må du svare på en del spørsmål om blant annet sivilstand og inntekt. Etter at du har fått innvilget pensjon må du fortsette å holde oss informert om eventuelle endringer i disse opplysningene, dette kan være:

  • Endringer i sivilstandsopplysninger som giftemål, partnerskap, separasjon, skilsmisse og samboerforhold, og om dere flytter sammen eller fra hverandre
  • Om inntekten til den du bor med endrer seg fra under 2G til over 2G eller omvendt
  • Når din inntekt, eller inntekten til den eller de du forsørger, endrer seg
  • Om du flytter til utlandet eller hjem igjen fra utlandet

«Hvorfor er opplysninger om sivilstand så viktig?» lurer du kanskje på. Enkelte deler av pensjonen blir redusert om din ektefelle/partner eller samboer har inntekt, inkludert kapitalinntekt, over 2G (grunnpensjon = 93 634 kroner). Har din ektefelle/partner eller samboer pensjon fra folketrygden, vil også pensjonen bli redusert. For de fleste dreier det seg om en forskjell på mellom 600-800 kroner per måned, men i enkelte tilfeller kan differansen bli mye større. NAV trenger derfor å vite om du bor sammen med noen og om de har inntekt.

Hva kan skje om opplysningene er feil?

Du kan få utbetalt for mye pensjon, eller du kan få utbetalt for lite pensjon. Får du for mye pensjon, kan NAV kreve at du tilbakebetaler feilutbetalt pensjon. Får du for lite, vil du få utbetalt riktig pensjon etter at du har oppgitt riktige opplysninger.

Det er derfor viktig at du er nøye med å gi riktige opplysninger når du fyller ut søknadsskjema om pensjon. Du må også lese vedtaksbrevets rettigheter og plikter slik at du vet hvilke endringer som kan ha betydning for din pensjon, og som du må melde fra til NAV om for at du skal få utbetalt rett pensjon.

NAV ønsker deg god pensjonisttilværelse med riktig utbetalt pensjon!

Svein Sannes, avdelingsdirektør NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn