Har Norge verdens beste pensjonssystem?

I Dagens Næringsliv 23.10.17 ble den årlige pensjonsindeksen utarbeidet av rådgivningsselskapet Mercer og analyseinstituttet Australian Centre for Financial Studies (ACFS) presentert. I år er Norge for første gang med blant de 30 landene som får sitt pensjonssystem vurdert.

De 30 landene og pensjonssystemene som blir sammenlignet og rangert dekker 60 % av verdens befolkning, og er vurdert etter mer enn 40 ulike kriterier. Hensikten med studien er i følge ACFS å lære av hverandre «…and thereby improve our systems and generate better outcomes for our present and future retirees.» Rapporten som er utarbeidet har navnet Melbourne Mercer Global Pension Index.

Vurderingskriteriene

Kriteriene som pensjonssystemene er vurdert etter er fordelt på tre hovedområder:

  • Tilstrekkelighet – komponentene i pensjonssystemet (Adequacy). Utgjør 40 % av den samlede indeksen.
  • Bærekraft (Sustainability). Utgjør 35 % av den samlede indeksen.
  • Tilliten folk har til systemet (Integrity).Utgjør 25 % av den samlede indeksen.

Rangeringen

Danmark kommer ut som landet med det beste pensjonssystemet, og får en samlet score på 78.9 av maks 100. Nederland og Australia følger på plass nr. 2 og 3. Norge havner på fjerdeplass, med Finland og Sverige på de neste plassene.

Danmark havner også på topp på delområdet bærekraft. Frankrike topper vurderingen av tilstrekkelighet, mens Finland havner øverst på «tillits-indikatorene».

Vurderingen av Norge

Vurderingen av Norges plassering er gjort av Annabel Siem Mathiesen i Mercer Norge i artikkelen i Dagens Næringsliv 23.10.17. Det norske pensjonssystemet oppnår en samlet score på 74.7, og får karakteren B på en skala der A er best. Det norske systemet beskrives som et pensjonssystem som har solid struktur med mange gode elementer. Det har imidlertid noen forbedringsområder.

På den første hovedindikatoren – tilstrekkelighet – rangeres Norge på fjerdeplass. Her vurderer Mercer at den norske rangeringen kan forbedres ved å øke den private sparingen til pensjon. Mercer peker videre på at «satsene i innskuddspensjon bør økes, og at pensjonsinteressene for begge parter ved en skilsmisse bør beskyttes bedre».

På den andre hovedindikatoren – bærekraft – rangeres Norge på 11. plass. En av forklaringene på den forholdsvis svake plasseringen her er at Oljefondet ikke er øremerket finansiering av fremtidige pensjonsutgifter.

På den siste hovedindikatoren rangeres Norge på andreplass, med en del-score på over 90. Dette viser at vurderingen «utenfra» er at det norske pensjonssystemet har stor tillit i den norske befolkningen.

Du kan lese mer om denne undersøkelsen her:  www.mercer.com/our-thinking.

 

Kato Sandvik, avdelingsdirektør NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund