Sammenligning av pensjon – en krevende øvelse

Pensjon er personlig og kan ikke uten videre sammenlignes med naboens pensjon. Ønsker du likevel å sammenligne egen pensjon med andres, vil vi her hjelpe deg med noen verktøy som kan gjøre det lettere å forstå hvorfor pensjon din ikke er helt likt naboens.

Vi snakker om pensjon

Du som nærmer deg pensjonsalder, eller som allerede har tatt ut alderspensjon, vil kunne kjenne deg igjen i denne situasjonen: Dere sitter rundt et bord, du og flere jevnaldrende. Noen av dere mottar allerede alderspensjon, andre har kanskje fått beregnet hva de vil få i framtidig pensjon. Kanskje har flere av dere lignende yrkesbakgrunn. Dere kjenner hverandre godt, snakker ganske åpent om hva dere «får i pensjon», og oppdager raskt at det er store ulikheter i hvor mye dere får eller vil få. Noen blir kanskje litt opprørt, og spør om dette kan være riktig.

Likheter og ulikheter

Ulike livsvalg gir ulik pensjon. Dette gjelder svært mange av de valgene vi gjør gjennom livet, og ikke bare de virkelig store valgene. Det kan være mange likheter mellom ditt liv og naboen sitt liv, men kanskje er det flere ulikheter enn du tror? Under finner du noen eksempler på forhold som kan forklare forskjeller i størrelse på alderspensjonen:

  • Når ble dere født?
  • Hvor lenge studerte dere, og fra når fikk dere pensjonsgivende inntekt?
  • Har dere bodd, eller hatt arbeid, i utlandet?
  • Har dere arbeidet i privat eller offentlig sektor? Hvilke rettigheter har dere opparbeidet gjennom arbeidsforhold?
  • Har dere jobbet fulltid hele tiden, eller har dere i perioder jobbet deltid, vært syk eller vært uten arbeid?
  • Har dere hatt lav inntekt, middels inntekt eller høy inntekt?
  • Valgte dere å være hjemme med små barn i en periode, eller har dere kanskje hatt omfattende omsorg for en syk eller eldre slektning?

Alt dette er forhold som kan påvirke størrelsen på alderspensjonen din, og listen over er på ingen måte komplett.

Snakk brutto, ikke netto

Ønsker du likevel å sammenligne pensjon med andre: Sammenlign brutto pensjon, altså pensjon før skatt. Da unngår du at skattemessige forhold eller andre forhold gir et feilaktig bilde. Husk også at noen får alderspensjon kun fra folketrygden, mens andre får en eller flere pensjoner i tillegg til folketrygdpensjonen. Vær bevisste på hva dere faktisk sammenligner.

Tidspunktet påvirker størrelsen

Tar du ut pensjonen tidlig, vil den årlige pensjonen bli mindre på grunn av levealdersjustering.

Hvis alle andre forhold er like, kan altså pensjonen likevel se ulik ut fordi den utbetales over ulikt antall år. Tidspunktet for når du slutter i jobben, vil også kunne påvirke framtidig pensjon. Fortsetter du å jobbe samtidig som du tar ut alderspensjonen, kan du motvirke noe av effekten av levealdersjusteringen.

Pensjon er altså personlig, og listen over forhold som kan påvirke pensjonen din er lang. Til syvende sist er det i stor grad de valgene du gjør gjennom livet som bestemmer størrelsen på din pensjon.

For å se din fremtidige pensjon, bruk NAV sin kalkulator i Din Pensjon.

Skal du ta ut pensjon, og ønsker å vite hvor mye skatt du skal betale? Se Skatteetatens skattekalkulator.

Tor Edvard Aal, avdelingsdirektør NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer