Har du vært hjemme med små barn?

Foto: Colourbox

Har du vært helt eller delvis hjemme med små barn og lurer på hva det vil bety for pensjonen din? I en artikkel i Dagbladet 24. februar nevnes omsorgsopptjening av pensjonseksperter som et tips til hvordan du kan øke pensjonen din helt gratis.

Omsorgsopptjening er en ordning i folketrygden som skal sikre deg en viss pensjonsopptjening i årene du er hjemme eller jobber redusert mens barna er små. Det er ikke en lønn du får utbetalt fra NAV, men en ordning som kan bidra til at du for høyere alderspensjon den dagen du blir pensjonist. Har du hatt inntekt høyere enn omsorgsopptjeningen som i dag er kr 421 353 (4,5 G), vil ordningen ikke ha noen innvirkning på alderspensjonen din.

Må jeg sjekke selv om jeg har rett til omsorgsopptjening?

De fleste som mottar barnetrygd får i dag automatisk omsorgsopptjening. Har du hatt små barn før ordningen med omsorgsopptjening ble innført i 1992, kan det være lurt å sjekke at omsorgsopptjeningen er registrert hos oss i NAV.

Noen grupper må likevel søke for å få omsorgsopptjening:

  • Hvis du eller barnet har bodd i utlandet før 2011, uavhengig av når oppholdet fant sted og uavhengig av barnets alder
  • Hvis du er fosterforelder
  • Hvis mor og far til barnet har delt omsorg

Slik sjekker du om du har fått omsorgsopptjening

Du kan enkelt sjekke om du har fått omsorgsopptjening i Din pensjon. Under Din pensjonsopptjening kan du slå opp på de aktuelle årene du har vært hjemme. Har du fått omsorgsopptjening er det aktuelle året merket med «ulønnet omsorgsarbeid». For deg født før 1963 kan det for eksempel se slik ut:

Det kan være greit å merke seg at før 2010 var omsorgsopptjeningen 4G.

Er ikke årene med små barn registrert i Din Pensjon? Da anbefaler vi deg å søke om dette, da omsorgsopptjeningen kan bidra til å gi deg høyere pensjon.

Hvordan søker jeg om omsorgsopptjening?

Sjekk først i Din pensjon om du har fått omsorgsopptjening. Hvis omsorgsopptjeningen ikke er registrert finner du kravskjema her. Er du ikke mor, kan du likevel bruke skjemaet så lenge du har hatt omsorgen for barnet.

Du kan lese mer om omsorgsopptjening på nav.no.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Tore Halvorsen, avdelingsdirektør i NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn