Vi gir deg pensjonshjelp

Med pensjonsreformen kom fleksibel alderspensjon, og dermed åpnet det seg nye valgmuligheter for alle som skal ta ut alderspensjon. For at du skal kunne ta en god avgjørelse om hva som er best for deg, er det viktig at du har god informasjon. Det mange lurer på, er hvilke regler som gjelder, og hva som er de beste valgene. NAV har derfor flere veier til hjelp for å sikre at du skal kunne ta et informert valg om din pensjon.

www.nav.no

På NAVs hjemmesider, www.nav.no, ligger mye informasjon tilgjengelig både om pensjonssystemet og regelverket for ulike aldersgrupper. Informasjonen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og de fleste sider er også på samisk. På www.nav.no vil de fleste finne svar på det de lurer på. Her finner du også lenker til vår selvbetjeningsløsning «Din pensjon».

Din pensjon

Vi ser at flere og flere velger å benytte seg av selvbetjeningsløsningen «Din pensjon». Her kan du blant annet beregne din fremtidige pensjon, samt søke om alderspensjon fra folketrygden. I tillegg til å søke om pensjon, gir selvbetjeningsløsningen mulighet til å beregne uttak av alderspensjon gjennom pensjonskalkulatoren. Du kan sammenligne forskjellige uttak av alderspensjonen. Slik har du en god mulighet til å ta opplyste valg om uttak av pensjonen din.

Kontaktsenter pensjon

Dersom du trenger ytterligere hjelp til å besvare eventuelle spørsmål angående pensjon, kan du kontakte vårt Kontaktsenter. Kontaktsenter Pensjon kan nåes via telefon 55 55 33 34 mellom klokken 08:00 og 15:30 på hverdager.

Samfunnsaktører

NAV har samfunnsaktører som reiser landet rundt for å holde foredrag om det norske pensjonssystemet. Samfunnsaktørene gir nøytral informasjon. NAV vektlegger at alle pensjonsmottakere har ulike forutsetninger for hva som vil være det beste valget for den enkelte. Med dette mener vi at alle har et forskjellig utgangspunkt. Helse, økonomi, familiesituasjon er eksempler på viktige faktorer som påvirker hva en fremtidig pensjonist vil føle er det rette valget for seg selv. Samfunnsaktørene gir ikke individuell veiledning, men forklarer regelverk og hvordan ulike faktorer i systemet virker.

Pensjonsbloggen

På nettstedet www.deterdinpensjon.no finner du NAVs pensjonsblogg. Her vil du hver uke finne spennende artikler om pensjon. Artiklene på bloggen tar for seg mange ulike tema som favner både unge og gamle, og mennesker i mange ulike livssituasjoner.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Kato Sandvik, avdelingsdirektør NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund