Nedbetale gjeld med pensjon

Lønner det seg å ta ut alderspensjonen tidlig for å nedbetale gjeld? Eller er det bedre å vente og oppnå en høyere pensjon slik at du lettere kan håndtere renter og avdrag senere? Med dagens lave rentenivå vil det for mange være gunstig å vente med pensjonsuttaket. Vi skal se nærmere på hvorfor.

Mange forhold spiller inn

Tidligere på pensjonsbloggen har vi skrevet om hva som har innvirkning på om det kan lønne seg å ta ut alderspensjonen fra folketrygden mens du ennå er i jobb, eller vente til du slutter i arbeid. Både levealder, skattemessige forhold, rentenivå og lønnsvekst spiller inn på regnestykket. Mange legger også vekt på andre forhold enn det rent økonomiske som at tidlig uttak gir økt fleksiblitet og gjør det lettere å nyte av pensjonen mens helsa er god.

Avveiningen om du har høy gjeldsbelastning

De fleste går ned i inntekt som pensjonist, og det kan være krevende om du har høy gjeldsbelastning. Avveiningen du står overfor er da:

  • Vil du ta ut pensjonen noen år før du slutter i jobb, og nedbetale gjeld i årene du kombinerer jobb og pensjon? Til gjengjeld må du godta lavere årlig alderspensjon livet ut. Uttak ved 62 år fremfor ved 67 år vil for eksempel kunne gi deg 25–30 prosent lavere pensjon.
  • Eller vil du vente med å ta ut pensjonen til du slutter i jobb? Det vil gi deg klart høyere årlig pensjon resten av livet, som igjen vil gjøre det lettere å betale renter og avdrag.

Utsatt uttak lønner seg for mange

Om du velger å ta ut tidlig og nedbetale lån, er det lånerenten som blir avkastningen på det du nedbetaler. Her må du også ta hensyn til at lånerenter blir trukket fra på skatten med et fradrag på 23 prosent, og at avkastningen etter skatt derfor blir lavere.

Om du velger å vente med uttaket, vil pensjonsopptjeningen din hvert år bli oppregulert med gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge. Lønnsveksten blir da avkastningen på pensjonssparepengene du har gjennom NAV. Du betaler ikke skatt på denne avkastningen, og du betaler heller ikke formuesskatt på pensjon du ennå ikke har tatt ut.

La oss forklare dette med et eksempel, basert på Norges Banks prognoser for lønnsvekst og rente:

  • Gjennomsnittlig lønnsvekst de neste 3 årene antas å bli 3,4 prosent. Det blir forventet avkastning på oppspart pensjon om du venter med pensjonsuttaket.
  • Gjennomsnittlig utlånsrente i bankene antas i samme periode å bli 2,6 prosent. Når vi tar hensyn til rentefradraget i skatten blir forventet avkastning av å ta ut pensjonen tidlig og nedbetale lån 1,7 prosent.

I eksempelet blir altså avkastningen ved å ta ut tidlig og nedbetale lån kun halvparten av avkastningen ved å vente. For mange vil tidliguttak med dagens lave rente altså ikke lønne seg. I eksempelet må du ha en lånerente på over 5 prosent for at nedbetaling av lån skal gi best avkastning.

Likevel kan det være andre grunner du også vil legge vekt på. Å nedbetale lån gir for eksempel redusert risiko om rentenivået skulle stige mye. Å få tilgang til pensjonspengene tidligere gir deg også økt økonomisk fleksibilitet. Økt fleksibilitet kan du også få på andre måter, for eksempel gjennom såkalte rammelån med sikkerhet i boligen din.

Hvem bør ta ut tidlig for å nedbetale gjeld?

Avveiningen må du gjøre selv, men hvis du er i en eller flere av følgende kategorier kan tidliguttak for å nedbetale gjeld være aktuelt:

  • Om du har forbrukslån eller andre lån med ugunstige rentebetingelser
  • Om du har høy gjeldsbelastning og vil redusere risikoen ved mulig renteøkning framover
  • Om du kommer under grensen for toppskatt selv når du jobber og tar ut pensjon samtidig
  • Om du holder deg under grensen for formuesskatt selv om du nedbetaler lån
  • Om du forventer betydelig kortere levealder enn gjennomsnittet

Til å hjelpe deg i vurderingen anbefaler vi å bruke NAVs nettjeneste Din pensjon der du kan se hvordan ulike valg av uttaksalder slår ut på pensjonen din. Vi anbefaler også å bruke Skatteetatens skattekalkulator der du kan beregne hvordan ulike valg slår ut etter skatt, for eksempel om du kombinerer jobb og pensjon. Uansett hvilken kombinasjon du velger – husk at det alltid vil lønne seg å jobbe lenger!

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV