Webinar – bli en pensjonsekspert

Er du en av mange nordmenn som kunne tenkt deg et gratis foredrag av en pensjonsekspert hjem i stua? Eller hva med å samle de ansatte til en kort og informativ fremføring om tjenestepensjon og AFP? Dersom du har tilgang til en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon har du nå mulighet til dette.

Webinar er nettbaserte kurs og er åpen for deltakere over hele landet. Dette gir deg tilgang til foredrag holdt av en person som til daglig jobber med disse temaene. Under et webinar får du også anledning til å sende inn spørsmål, som vil bli besvart av en av våre pensjonsmedarbeidere.

NAV tilbyr eget webinar om alderspensjon hvor du får en grundig gjennomgang av folketrygden, grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Her forklarer en pensjonsekspert forskjellen på nytt og gammelt regelverk, samt hvilke konsekvenser dette får for ditt årskull.

Vi har også eget webinar om tjenestepensjon og AFP som passer for både offentlig og privat sektor. Du vil få informasjon om de forskjellige ordningene, samt hvordan pensjonsreformen har påvirket disse.

Høsten 2018 starter NAV opp en ny runde med webinar om pensjon. I tillegg tilbyr vi webinar innenfor temaer som arbeidsmiljø, sykefravær, livsfasepolitikk og rekruttering.

Du kan følge med på oppsatte kurs her: http://www.nav.no/kurswebinar.

Vi vil også oppdatere her på bloggen før oppstart til høsten.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Linn Monsen, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund